Výročné uznanie v oblasti rodovej rovnosti 2013 aj Akadémii podnikania žien z Petrovca

13.nov 2014

Výročné uznanie v oblasti rodovej rovnosti  2013 aj Akadémii podnikania žien z Petrovca

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Pokrajinská vláda včera 12. novembra 2014 rozhodla, že Výročné uznanie v oblasti rodovej rovnosti za rok 2013 udelí Dr. Tatjane Đurićovej-Kuzmanovićovej z Nového Sadu a Akadémii podnikania žien z Báčskeho Petrovca, zverejnila dnes vojvodinská vláda.

V oznámení sa uvádza, že Dr. Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová, profesorka Vysokej obchodníckej školy odborných štúdií v Novom Sade, sa vo svojich vedeckých výskumých záujmoch zameriava na feministickú rozvojovú ekonomiku, programovanie tzv. rodového rozpočtu a i.

Akadémia podnikania žien z Báčskeho Petrovca, ako sa uvádza, je jedna z prvých mimovládnych organizácií, ktorá svoje aktivity usmernila na ekonomické posilňovanie žien. V programoch, ktoré realizuje, dôraz sa dáva na školenie a tréningy žien pre úspešné manažovanie podnikania, čím priamo prispela k ekonomickej nezávislosti žien a zníženiu rodovej nerovnosti v oblasti ekonomiky a podnikateľstva.

Okrem toho, APŽ významným podielom prispela k lokálnemu ekonomickému rozvoju, keďže vďaka nej v Báčskom Petrovci otvorili Podnikateľsko-inovačné stredisko.

Tieto významné ocenenia pokrajinská vláda tradične udelí 10. decembra, v Deň ľudských práv.

(Hlas ľudu)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs