Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

24.jan 2018

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

Dnes zasadal Výbor pre informovanie NRSNM. Hlavným bodom programu rokovania bol Návrh ročného Plánu a programu Výboru pre rok 2018.

Zasadnutie viedla predsedníčka Výboru Anna Jašková. Na začiatku členovia schválili Výročnú správu Výboru pre informovanie na rok 2017. Vzhľadom na to, že rozpočet NRSNM na rok 2018 ešte nie je schválený, ani Výbor pre informovanie ešte nemá finančný rámec, keď ide o prácu Výboru.

Členovia sa dohodli, že aj tohto roku bude Výbor fungovať v rámci stanovených komisií. Prostriedky budú rozdeľovať médiám na základe súbehov, ktoré komisie vypíšu aj tohto roku. Práca tohto roku bude ešte transparentnejšia, čiže médiá budú informované s akými prostriedkami Výbor nakladá. Dajú dôraz na podporu novinárom a študentom, vo forme jednorazových grantov pre školenia, prax v našich médiách, ako aj v zahraničí. Tohto roku by Výbor chcel rozprúdiť dopisovateľskú sieť, teda podporiť novinárov vo výmene novinárskych obsahov, ako aj v produkcii vlastných programov v rámci lokálnych médií.

Nová mediálna stratégia

Na tomto zasadnutí členovia sa rozprávali aj o novej mediálnej stratégii a o prvých krokoch, ktoré tento Výbor urobí. Dohodli sa, že treba vypracovať dotazníky, určiť pracovnú skupinuzorganizovať okrúhle stoly, na ktorých sa bude analyzovať súčasný stav, v ktorom sú naše médiá a na ktorých sa určia strategické body a kde sa bude analyzovať, ktoré sú ciele.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs