Udelili ročné ceny Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny

26.jan 2018

Udelili ročné ceny Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny

Laureátom ročnej ceny Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV) je novinár a politický karikaturista Dalibor Stupar. Novinárka Vladimíra Dorčová Valtnerová získala cenu NSNV za informovanie v médiách v rečiach národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách.

Na včerajšom zhromaždení pri príležitosti 28. výročia založenia NSNV v Média centre Vojvodiny ceny odovzdala Branka Dragićová Savićová, predsedníčka správnej rady NSNV. Početných účastníkov privítal Nedim Sejdinović, predseda NSNV.

Zužuje sa priestor slobody

Ohrozenému novinárskemu povolaniu sa zužuje priestor

Nedim Sejdinović pripomenul, že NSNV v januári roku 1990 založili novinári a mediálni pracovníci – obete prenasledovania vo vtedajších vojvodinských štátnych médiách. Podčiarkujúc, že médiá prišli o viacej priestorov slobody podčiarkol:

„Táto spoločnosť, ak sa chce stať aspoň trochu normálnou, bude potrebovať lustráciu po tomto cunami a vážne trestné konania za korupciu, v ktorej spolu účinkujú médiá režimu, dobre zúročujúce svoje služby. Je iluzórne očakávať, že sa úradujúca moc zriekne  mediálneho priestoru, kontroly médií ako hlavného nástroja svojej vlády bez dajakého veľkého zázraku. Musíme si byť vedomí, že mediálne problémy, na ktoré narážame sú veľmi komplexné, že sú ekonomické, politické, kulturologické, antropologické…“

Dalibor Stupar

 

Slovo o laureátoch

Dalibor Stupar je, zdôraznil Nedimović, novinár „ktorý dovidí pod povrch správ. Hlboký pohľad je príznačný aj pre jeho politické karikatúry.“ Taktiež povedal, že Vladimíra Dorčová-Valtnerová promujúc právo na informovanie v jazkykoch národnostným menšín „toto právo neoddelila od štandardov povolania a etiky. Ako viacročná zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu bola vystavená početným politickým nátlakom ale zostala na ne odporná.”

Slovo laureátov

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

Poďakúvajúc sa za vzácne uznanie, donedávna šéfredaktorka nášho týždenníka V. Dorčová-Valtnerová o. i. povedala: „Cena NSNV je bod a čiarka na mojom pôsobení v Hlase ľudu a novým inputom pre nejaké nové víťazstvá. Venujem ju môjmu otcovi, ktorý celú pracovnú dobu strávil v Hlase ľud, v ktorom som vyzrela ako novinárka a azda i ako žena. Buďme spolu, lebo spolu sme odvážnejší, smelší a silnejší, aby sme zvíťazili nad tým, nad čím musíme zvíťaziť.“

Cenu NSNV Dalibor Stupar chápe ako preddavok k tomu, čo ešte len má vykonať. „Situácia v médiách je hrozná. Máme dva falošné verejné servisy, máme zosnulú štátnu agentúru, ktorá pracuje na plné obrátky, máme súkromnú trojvládnu televíziu, ktorá vyváža blahobyt zo Srbska do regiónu. Veľký počet našich kolegov manipuluje, klame a špiní naše povolanie. Takže na nás zostáva ubezpečovať občanov,  že bez slobody nás niet ani sobody médií, že bez slobody médií niet slobodného štátu, demokracie; niet ničoho.“

Antifašistický proglas

Marija Srdićová a Nedim Sejdinović

Antifašistický proglas, ktorý prečítala Marija Srdićová upozorňuje na nebezpečenstvo prameniace v ignorovaní neofašizmu, pravicového extrémizmu, klerikalizmu a násilia, ktoré pramení z ich mračných ideológií, keď „politické elity otvorene a verjne podporujú ich organizácie a skupiny, ospravedlňujúc hovor nenávisti a násilenstva.“

Súčasná extrémna pravica sa zasadzuje za zníženie úrovne ľudských a občianskych práv, za pevnú ruku, autoritárny a represívny štát. V ovzduší strachu, vydierania a vyhrážok násilie v Srbsku kulminuje, čiže, uvádza sa v oznámení: „Zo špinenia a satanizácie inak zmýšľajúcich sa prepojilo na ich prenasledovanie a likvidáciu. Terčom sú: politickí súperi, novinári, ktorí skúmajú javy v spoločnosti, slobodne mysliaci jednotlivci a jednotlivky – všetci, ktorí sa zasadzujú za demokratickejšiu a egalitnejšiu spoločnosť.“

Proglas sa končí výzvou k občianskemu sebaorganizovaniu a na odpor fašizácii spoločnosti. Jeho autormi sú Zväz antifašistov Vojvodiny, NSNV, Chorvátsky občiansky zväz, Vojvodinský klub a Zelená sieť Vojvodiny. Na znamenie súhlasu so znením oznámenia, podpísali ho aj mnohí účastníci včerajšieho zhromaždenia v NSNV.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs