Dve zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad

26.jan 2018

Dve zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad

Podpredsedníčka Zhromaždenia mesta Branka Bežanov a predseda Zdravko Jelušić

Dnes boli dve zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad. Na prvom, slávnostnom zasadnutí, výborníci rozhodli, aby sa Februárová cena mesta Nového Sadu na rok 2017 udelila prof. Dr. Tihomirovi Vejnovićovi. Odmenu mu udelia na slávnosti z príležitosti Dňa mesta Nového Sadu 1. februára.

Budova Robotníckej univerzity

Z pracovného zasadnutia

Na druhom, pracovnom zasadnutí v stredobode pozornosti boli prvé dva body rokovacieho programu.

V rámci prvého výborníci schválili rozhodnutie o založení Novosadského detského kultúrneho centra. Návrh na založenie zdôvodnil Dalibor Rožić, člen Mestskej rady pre kultúru. Vyplynulo, že to bude 13. ustanovizeň kultúry v meste Nový Sad ako i to, že sa prostriedky na založenie a začiatok činnosti zabezpečia v mestskom rozpočte.

V rámci druhého bodu vyniesli rozhodnutie, ktorým sa od Republiky budú dožadovať, aby budova Robotníckej univerzity bola v úplnosti vlastníctvom mesta Nový Sad. Nebolo počuť nič o tom ako sa vyfinancuje obnova tohto objektu, ktorý pred 18. rokmi zhorel v požiari. Ani o tom, na ktoré účely bude tento objekt slúžiť.

Nemožno nespomenúť, že na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta rozhodli aj o tom, aby sa začalo s riešením problémov novosadskej lekárskej ustanovizne, ktorá je vo veľmi ťažkom položení. Rozhodlo sa totiž, aby sa začal výber súkromného partnera pre verejno-súkromné vlastníctvo.

Okrem spomenutého výborníci schválili aj niekoľko urbanistických plánov, kádrových riešení a iných rozhodnutí.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs