ZŠR KARAS BÁČSKY PETROVEC: Diviak novým predsedom

27.jan 2018

ZŠR KARAS BÁČSKY PETROVEC: Diviak novým predsedom

Doterajší predseda združenia S. Kondač (vľavo) a pokladník R. Grňa

Združenie športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca dnes večer usporiadalo výročné a zároveň i volebné zasadnutie svojich členov. Po uskutočnených voľbách v tomto združení novým predsedom sa stal Jaroslav Diviak.

V miestnosti Klubu poľnohospodárov petrovských rybárov združených do spolku Karas privítal doterajší predseda Samuel Kondač, ktorý predostrel aj správu o činnosti združenia za rok 2017.

Záber z výročného zasadnutia

Vlani združenie petrovských rybárov tvorilo 126 členov. Keď ide o rybárske povolenia, tie predali 85. Z podstatnejších aktivít v minulom roku predseda prízvukoval školu rybolovu, ktorú úspešne absolvovalo 39 žiakov miestnej základnej školy. Organizovali aj viaceré akcie úpravy okolia chaty, kde sa stretávajú, a na pobreží kanálu. Zúčastnili sa aj miestnych osláv akými sú Deň Petrovca, Slovenské národné slávnosti… aj v chytaní rýb, aj vo varení rybacej polievky. Organizovali súťaže v love kapra na okolitých rybníkoch v Bačkom Jarku, Pivnici a Hložanoch.

Okrem toho, že chodievajú chytať ryby na kanál vedľa Petrovca, už dlhý rad rokov sa súťažia aj v prestížnej lige a tiež aj v pohárových súťažiach doma a v okolí. Sústavne dokazujú, že rybu predsa vedia chytiť. Tak tomu bolo aj v roku 2017.

Súťaže

Aj v minulom roku rybári petrovského Karasa súťažili v mužskej konkurencii v dvoch vekových kategóriách. Prvú zostavu dospelých rybárov na súťažiach v prvej Vojvodinskej lige a pri pohárových súťažiach tvorili Ján Krajčík, Novak Lainović, Pavel Čapeľa, Jaroslav Galádik, Jaroslav Diviak, Pavel Čapeľa, Vladimír Poniger, Martin Turčan, Samuel Benka… Po predvlaňajšej druhej, vlani Petrovčania v lige zakotvili na štvrtej priečke.

Majú aj pioniersku zostavu do 14 rokov, ktorá tiež súťažila v prvej Vojvodinskej lige. U pionierov šampiónom ligy a majstrom Vojvodiny sa stal Ján AbrahámMiroslav Meleg bol 2. a Darko Meleg 7. V kategórii juniorov Samuel Benka obsadil 3. miesto.

Výborný kuchár Vladimír Dudáš

Časť získaných medailí a pohárov petrovskí pretekári priniesli a vyložili za predsednícky stôl aj na svojom výročnom zhromaždení v Klube poľnohospodárov, kde sa v posledných rokoch pravidelne stretajú. A sumarizujú uplynulé obdobie. Tu privítali aj svojich kolegov, predstaviteľov rybárov z Kulpína, Hložian a Pivnice.

Podľa finančnej správy, ktorú podal pokladník združenia Rastislav Grňa, petrovskí rybári mali k dispozícii 193 130 dinárov, ktoré minuli na riadnu činnosť. V mene dozornej komisie o správnosti účtovania sa vyjadril jej člen Pavel Kolár. Aj v tomto roku ZŠR Karas svoje aktivity a financie plánuje na úrovni predchádzajúceho. Miholjka Bažaľová pri tomto bode navrhla, aby klub v tomto roku zorganizoval aj súťaž na tri prúty o najviac chytených rýb.

Voľby

Nový predseda Jaroslav Diviak

Druhá časť zasadnutia sa niesla vo volebnom ovzduší, lebo sa volilo nové vedenie združenia. Novým predsedom sa v nastávajúcom štvorročnom mandáte stal Jaroslav Diviakpodpredsedom Miloslav Meleg. Časť starých, ale i časť nových členov tvoria Správnu radu. Do nej boli zvolení Pavel Červeni, Igor Abrahám, Ondrej Bohuš ml., Vladimír Poniger, Ján Krajčík, Samuel Kondač a Rastislav Grňa. Dozornú radu tvoria Pavel Kolár, Novak Lainović Ondrej Melich.

Prítomní petrovskí rybári sa zhodli, že aj v roku 2018 členský poplatok zostane 500 dinárov. Rybárske povolenia stoja 6 000 dinárov, kým pionieri, seniori nad 65 rokov a ženy platia o polovicu menej. Záverom karasovci a hostia si naberali z rybacej polievky, ktorú uvaril Vladimír Dudáš.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs