Zbratali sa penzisti z Kysáča a Čurugu

28.jan 2018

Zbratali sa penzisti z Kysáča a Čurugu

Podpisovanie rozhodnutia o zbrataní

Včera sa v Čurugu zbratali miestne organizácie starobných penzistov z Kysáča a Čurugu.

Spolupráca medzi týmito dvoma združeniami trvá už dlho rokov, nuž sa rozhodli korunovať ju zbrataním. Bolo to na oslave a zábave, na ktorej sa zoskupilo vyše 230 tak penzistov ako aj členiek spolkov žien a invalidov práce z iných dedín a miest.

Keďže včera bola slava Svätého Sávu, tak ako to tradícia nakladá, najprv miestny pravoslávny kňaz vykonal slávnostný nábožný obrad, spojený s lámaním slavského koláča.

Podpísali rozhodnutie o zbrataní

Penzisti sa vedia zabávať

Potom prebiehala slávnosť zbratania dvoch organizácií penzistov. Začala sa podpisovaním rozhodnutia o zbrataní, lámaním koláča a výmenou darov.

V rozhodnutí o zbrataní sa uvádza, že sa miestne organizácie penzistov Kysáča a Čuruga týmto činom zaväzujú na trvalú intenzívnu spoluprácu svojich organizácií a členov. Ich cieľom v budúcnosti bude rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu. O tomto čine majú oboznámiť svojich členov a preto sa budú navzájom navštevovať.

Po tomto slávnostnom čine sa penzisti zabávali pri tombole a najmä hudbe. Mali i spoločnú večeru pri ktorej sa besedovalo na rozličné témy.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs