Komédia v repertoári Divadla VHV Petrovec

28.jan 2018

Komédia v repertoári Divadla VHV Petrovec

Včera, 27. januára na javisku SVD odznela premiéra predstavenia Úplný Gogoľ v réžii Maríny Dýrovej v produkcii Divadla VHV Petrovec. Zdôrazňujeme, že nie v sieni, ale na javisku, lebo ide o malú javiskovú formu a na doskách, čo svet znamenajú, spolu s hercami boli i diváci.

Režisérka Marína Dýrová

Ide o zaujímavé predstavenie. Totiž text na motívy Gogoľovej Ženby pripravili sólisti populárneho Stand-up programu Na stojáka a pri vzniku tohto diela pomohol aj režisér Peter Serge Butko. Ako sa dozvedáme od režisérky Maríny Dýrovej a sprievodného afišu, Gogoľova schéma hry je zachovaná, ako i pôvodné postavy. Vytvorili sa však úplne nové priame reči všetkých postáv, pravdaže, zosúčasnené. Preto premiéra vyznela tak spontánne.

Komu z uchádzačov sa vydarí ženba?

Režijná prvotina

Maríne Dýrovej, absolventke bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, je toto režijná prvotina mimo akademického prostredia a teda i v rodnom Petrovci.

Keď ide o včerajšie nové predstavenie, pripomeňme, že mladá režisérka spolu so Samuelom Koruniakom text preložila z češtiny, že okrem réžie mala na starosti aj dramaturgiu, scénu a kostýmy. Asistentom réžie bol Ján Sklenár. V inscenácii Úplný Gogoľ v rolách akoby pre nich ušitých perfektne hrajú: Ružena Šimoniová-Černáková, Ján Bohuš, Hana Tanciková, Jaroslav Valentík, Jaňa Urbančeková-Fejzulahi, Ján Sklenár, Irena Ilićová a Andrej Meleg. V sprievodnom scénickom tíme sú: Zdeno Medveď (dizajn svetla), Vladimír Zima (svetlo a zvuk), Maja Pucovská a Marija-Ivona Matićová (masky) a produkciu podpisuje predseda Divadla VHV Ján Černák.

Komédia Úplný Gogoľ príjemne obohatila repertoár petrovského Divadla VHV. Odporúčame ho všetkým milovníkom scénického umenia a prvú reprízu zahlásili už na dnes 28. januára.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs