Hložianski poľnohospodári čelia neplechám

26.jan 2018

Hložianski poľnohospodári čelia neplechám

U členov Združenia poľnohospodárov Hložany badať pokles entuziazmu. Konštatácia odznela dnes večer na výročnej schôdzi zhromaždenia ZPH v kaviarni Pod lipami. Poľnohospodári predsa čelia rôznorodým neplechám.

V správe o vlaňajšej činnosti Ondrej Bartoš o. i. skonštatoval, že ZPH „prišlo o spoľahlivého partnera – Miestne spoločenstvo Hložany.“ Predsa zrealizovali všetky naplánované aktivity. Výborne dopadli predovšetkým Festival kvetín a Deň zeleniny. Očakávanie nesplnila súťaž o najlepšiu klobásu, víno a pálenku.

Finančne činnosť aj vlani podporil predovšetkým Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo. O. Bartoš kvitoval aj dobrú spoluprácu s ostatnými miestnymi združeniami občanov a podčiarkol už tradičnú pomoc Komunálneho podniku Gloakvalis.

Finančné ukazovatele

Pokladníčka združenia Mária Šepráková informovala, že členské vlani zaplatilo len 53 členov z celkove 140, koľko je ich na zozname. Z členského a z podujatí, ktoré vlani usporiadalo ZPH, celkove získalo 1 069 460 dinárov a v pokladni sa zvýšilo 81 520 din.

Zo správy účtovníka Juraja Takáča vyplynulo, že celkové príjmy (z rezortného pokrajinského sekretariátu a od iných subjektov) ZPH vlani úhrnne inkasovalo 300 821 din.minulo 305 307 din. Keďže sa z roku 2016 zvýšilo 26 503 din., na žírovom účte teraz má 22 017 din.

Finančný plán na rok 2018 predostrel O. Bartoš. Rozpočet by mal obnášať 830 000 dinárov. Všetky správy a finančný plán prítomní prijali bez diskusie. V závere schôdze, ktorá trvala čosi viac než pol hodiny, sa prihovorili niekoľkí zástupcovia iných miestnych združení občanov. Kladne ocenili prácu ZPH a jeho členom popriali úspešný rok 2018. Prv než si poľnohospodári a hostia pochutnali na spoločnej večeri, viacerí členovia ZPH zaplatili členské, ktoré aj na tento rok vynáša 500 dinárov.

Na začiatku výročnej schôdze predseda ZPH Samuel Rojka privítal hostí, medzi ktorými boli predseda Rady MS Hložany Pavel Žembery, ev. farár Jaroslav Kopčok a riaditeľ KP Gloakvalis Branislav Huďan.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs