Zasadali výborníci ZO Stará Pazova

7.mar 2019

Zasadali výborníci ZO Stará Pazova

Dnes vo veľkej obecnej zasadačke sa uskutočnilo 36. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktorého sa zúčastnilo 36 výborníkov (z úhrne 48). Prerokovali 24  bodov rokovacieho programu a iba jeden bod – návrh rozhodnutia o schválení výmen a doplnkov Priestorového plánu Obce Stará Pazova do 2025 roku bol zo strany Obecnej rady priamo na schôdzi doplnený.

Schválili plány práce …

Väčšinov hlasov schválili Program práce a rozvoja a Finančný plán Domu zdravia Dr Jovana Jovanovića Zmaja za rok 2019 ako i Program práce a Finančný plán Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova, tiež na bežný rok. Potrebnú zelenú dostali aj finančné plány miestnych spoločenstiev. Schôdze sa zúčastnil aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý sa viac raz ujal slova za rečníckou tribúnou pričom aj odpovedal na postavené výbornícke otázky.

Tentoraz veľkú pozornosť prítomných výborníkov zaujal bod o Projekte verejno – súkromného partnerstva pre financovanie, projektovanie a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry na území Staropazovskej obce. Podľa slov predsedu Radinovića podobný projekt verejno – súkromného partnerstva sa očakáva aj v blízkej budúcnosti a vzťahovať sa bude na výstavbu kanalizácie v štyroch najväčších osadách obce a do prvej fázy vojde aj úpravu kolektorského smeru medzi Starou a Novou Pazovou kde už dávnejšie popráskali kanalizačné potrubia.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs