Žiacka recitačná súťaž Obce Báčsky Petrovec

7.mar 2019

Žiacka recitačná súťaž Obce Báčsky Petrovec

1. skupina nižšie ročníky ZŠ – víťazi

Prvý stupienok súťaže mladých recitátorov z celej krajiny Básnik môjho rodu sa usporadúva každoročne na úrovni obcí. Pre Obec Báčsky Petrovec ho každý rok realizuje Slovenské vojvodinské divadlo. Tohtoročná recitačná súťaž v organizácii SVD bola včera predvečer vo veľkej sieni SVD.

A. Zahorcová, A. Huďanová a M. Anušiaková-Majerová

Tohto roku nádejných recitátorov bolo dvadsaťpäť. Súťažili v troch vekových kategóriách. Na rozdiel od niektorých predchádzajúcich rokov, keď bolo súťažiacich aj dvakrát toľko, tohto roku si trúfli súťažiť skutočne len tí, ktorí na to majú. K tomu, na súťaž sa neprihlásil nik z Kulpína a z Maglića.

Teda, súťažili len Petrovčania a Hložančania. K vystúpeniu na pódiu ich prichystali Miluška Anušiaková-Majerová Petrovčanov a Viera Sklenárová, Mária Bartošová-Korčoková, Anna ZahorcováAnna Huďanová Hložančanov.

Súťaž

A. Boldocká-Grbićová, M. Pavčoková a H. Despićová

Tohto roku súťažilo 7 žiakov nižších ročníkov a 10 žiakov vyšších ročníkov základných škôl z Báčskeho Petrovca a Hložian. Žiaci recitovali po slovensky.

Úvodom prítomných súťažiacich, ich pedagógov a členov bližšej rodiny pozdravila riaditeľka SVD Viera Krstevská a podujatie moderovala Monika Bažaľová.

V tretej časti programu o postup na vyššiu úroveň súťažilo 8 žiakov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Gymnazisti recitovali po slovensky a po srbsky. Nacvičovali ich profesorky Marta Pavčoková, Annamária Boldocká-GrbićováHelena Despićová.

 

Odborná porota

Mladých recitátorov hodnotila odborná porota v čele s Annou Chrťanovou-Leskovcovou. V komisii boli aj Miroslav BabiakSvetluša Hlaváčová.

Porota mala za úlohu z každej vekovej skupiny vybrať po štyroch najúspešnejších, ktorých posunuli na oblastnú recitačnú prehliadku do Báča.

2. skupina vyššie ročníky ZŠ – víťazi

Na oblastnú súťaž recitátorov, ktorá bude 16. a 17. marca v Báči v kategórii základná škola – nižšie ročníky postúpili: tretiačka Mia Majerová zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca a štvrtáci Xenia Vujačićová a Viliam Spevák z Petrovca, ako aj Daniel Balca, štvrták zo ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian.

V kategórii základná škola – vyššie ročníky ďalej postúpili: šiestaci Anabela MyjavcováMilan Hansman, siedmačka Marcela Gániová, všetci z Petrovca. Ďalej postúpil tiež aj ôsmak Damjan Fekete z Hložian.

3. skupina gymnazisti – víťazi

V kategórii stredoškolákov a ostatnej mládeže najviac u poroty zabodovali: druháčka Valentína Hudecová zo Starej Pazovy a štvrtáci Maja Mravíková zo Šída, Jovan Kiš z Báčskej Palanky a Emília-Jana Pálešová z Erdevíka.

Pre všetkých 12 najlepších recitátorov, ako aj ich profesorky organizátor zabezpečil primerané darčeky. Odovzdal im ich Ján Meleg, člen Obecnej rady poverený oblasťou kultúry.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs