Zazneli jubilejné Jarné nôty v Petrovci

19.jún 2016

Zazneli jubilejné Jarné nôty v Petrovci

26jarne anna

Anna Havranová

Včera predvečerom v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci MOMS Petrovec usporiadal  20.  festival vážnej hudby  Jarné nôty, na ktorom vystúpilo 12 talentovaných mladých hudobníkov z Petrovca, Kulpína, Starej Pazovy, Vojlovice a Nového Sadu, ktorí svojou virtuóznosťou oduševnili obecenstvo.

26jarne marina

Marína Cerovská

Na pôde petrovského gymnázia prítomných privítala riaditeľka Anna Medveďová a v mene MOMS Petrovec ako organizátora tohto pozoruhodného tradičného podujatia predsedníčka Katarína Melegová-Melichová.

Slovenke Benovej-Martinkovej, ktorá ešte ako mladučká hudobníčka začala vyrastať s týmto festivalom patrila česť otvoriť festival. .

26jarne vladko

Vladimíra Zima

Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková, ktorá zahlasovala výstupy mladých a nadovšetko nadaných a úspešných hudobníkov, pred ktorými je, ako pripomenula Slovenka Benková-Martinková, pekná a dlhá cesta hudobného zdokonaľovania.

26jarne marek

Marek Stupavský

Na jubilejnom festivale v Petrovci vystúpili Ela Balážová, Anna Domoniová, Daria Kabasová a Marína Domoniová, ktoré zahrali na flautách, potom Iveta Kováčová, Vladimír Zima, Marijana Marčeková na klavíri, Martin Ján Javorník, Martina Cerovská a Ivana Ivaničová na husliach, Anna Havranová excelovala v hre na gitare.

Záverom krásneho koncertu výstúpil vynikajúci osvedčený klavirista Marek Stupavský.

Podujatie podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie a Obec B. Petrovec.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs