Lipy po prvýkrát v Boľovciach

19.jún 2016

Lipy po prvýkrát v Boľovciach

Tradičné, už 45. Stretnutie pod lipami, literárno-výtvarné podujatie mladých autorov prispievajúcich do rubriky Rozlety v mládežníckom časopise Vzlet včera prebiehalo v Boľovciach. Nielenže zoskupilo viac účastníkov ako vlani, ale prvýkrát prebiehalo v tejto sriemskej dedinke.

V etno dome

V etno dome

Mladí literáti a výtvarníci, ako i hostia podujatia v čele so Stevanom Lenhartom, zodpovedným redaktorom Vzletu, si najprv obzreli etno-dom tzv. Stajkov dom, kde im sprievodcom bol sám majiteľ Đorđe Milovanović-Stajkov. Hostí zvlášť zaujala Slovenská izba, ale aj ostatné priestory, v ktorých akoby čas zastal na začiatku 20. storočia.

V Nautickom stredisku Biser, v krásnom areáli pri samotnej rieke Sáve, bola nainštalovaná a potom i otvorená výstava prác mladých výtvarníkov, ktorí v uplynulom ročníku ilustrovali rubriku Rozlety vo Vzlete. Vystavovali autori z Padiny, Kovačice, Báčskeho Petrovca, Kysáča, zo Starej Pazovy a z Boľoviec: Dalila Ľavrošová, Boris Bílek, Ján Vlček, Lýdia Šostáková, Anna-Andrea Holíková, Miluša Snidová, Kristína Srnková, Sandra Živkovićová a Marta Halajová.

Hudobným bodom vernisáž spestrili Janko Hruškár s vnučkou Gabrielou Hruškárovou a o vystavených prácach, ale i o výtvarnej tvorbe vo Vzlete hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík.  V pokračovaní paralelne s ústredným programom na letnom javisku v stredisku Biser prebiehal mini-workshop: na tvári miesta tvoril karikaturista Nikola Petkov.

Otvorenie výstavy výtvarných prác

Otvorenie výstavy výtvarných prác

Hudobníci Hruškárovci z Boľoviec udali tón aj literárnej časti Stretnutia pod lipami. Po ich vystúpení prítomných privítal v mene jednej z organizujúcich inštitúcií, Dejan Rýchlik, predseda KUS Sládkovič. Uznal, že je toto viac Stretnutie pod topoľmi, ako pod lipami, lebo lipy majú iba v dedine, ale s radosťou privítal toto podujatie v ich prostredí, lebo vraj: „Toto, čo ste nám dnes priniesli, v Boľovciach chýba.“

Auditórium oslovil aj šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart a po prečítaní blahoprajného listu Zuzana Pavelcovej, riaditeľky Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine, moderátorka Jana Tomanová zahlasovala vystúpenia mladých literátov.

So svojou tvorbou sa predstavili školáci, gymnazisti, študenti a už skúsenejší autori z Petrovca, Padiny, Kovačice, Kysáča a zo Starej Pazovy: Monika Mučajiová, Emília Jana Pálešová, Marína Turčanová, Vladimír Rakić, Anabela Stošićová, Laura Hruškárová, Denisa Hanuľová, Katarína Murtínová, Filip Straka, Zuzana Tomášiková, Ivana Hološová, Hana Čížiková, Daniel Strakúšek, Martina Valentová, Jana Domoniová a Ivana Vozárová. Pred medailónikom venovanom hosťovi a pred hodnotiacimi slovami o minuloročnej tvorbe program obohatili hudbou a spevom dve mladé gitaristky z Boľoviec: Marína Tomanová a Monika Zlochová.

Laureátka Jana Domoniová

Laureátka Jana Domoniová

Na svoju účasť na úplne prvom Stretnutí pod lipami si v rozhovore s moderátorkou zaspomínal spisovateľ a novinár Martin Prebudila a prečítal i úryvok zo svojej najnovšej zbierky básní Tri bodky v dvoch vytiach.

Správu komisie pre udelenie Ceny za najlepšie výtvarné práce uverejnené v rubrike rozlety potom prečítal predseda komisie Michal Ďurovka (v komisii boli i Vladimír Valentík a Nikola Petkov). Za „priam hyperrealisticky stvárnené kresby áut a portrétov“ cenu získal Ján Vlček z Padiny. Žiaľ, na podujatí zo zdravotných dôvodov nebol.

Zdôvodnenie Ceny za najlepšiu poéziu podal predseda tejto komisie Ladislav Čáni (v komisii boli i Marta Součková a Andrea Speváková). Povedal okrem iného, že „umelecky najvyváženejšia v aktuálne hodnotenom ročníku je tvorba Jany Domoniovej“, že „jej kultivované verše sú podobne ako jej predošlé texty kompozične dobre spracované, autorka funkčne, starostlivo vyberá slová“. A tak sa nositeľkou tejto ceny už druhý rok zaradom stala Kysáčanka Jana Domoniová.

Stretnutie pod lipami prebiehalo v spoločnej organizácii redakcie časopisu Vzlet, NVU Hlas ľudu a KUS Sládkovič v Boľovciach a podujatie podporili i ÚSŽZ v Bratislave, Mesto Nový Sad, obec Surčin, Nautické stredisko Biser a súkromní podnikatelia z Boľoviec.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs