Život je cesta, my sme len pútnici…

14.mar 2013

Vojlovičania sa v nedeľu 24. februára na slávnostných bohoslužbách rozlúčili s pánom farárom Martinom Bajzom, ktorý odišiel na nové pôsobisko do cirkevného zboru Kovačica II.

Hovorí sa, že život je zmena, pričom to zvlášť platí pre kňazov. V apoštolskom poslaní je príkaz: „Choďte a hlásajte… Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej…”  Úlohou kňazov je teda ísť.  I keď zotrvajú dlhšie na jednom mieste, nikdy to nemusí byť definitívne. Zmena pri odchode so sebou síce prináša smútok lúčenia, ale vedomie, že plnenie Božej vôle je to najdôležitejšie, dáva silu kráčať vpred.

Farár Martin Bajza

Kovačický rodák teológ kaplán Martin Bajza do Vojlovice zavítal roku 2004 a po slávnostnej inštalácii v roku 2008 sa stal vojlovickým zborovým farárom. Vo Vojlovici pôsobil necelých deväť rokov, počas ktorých zažil aj hodne pekných, ale aj ťažkých chvíľ. Vojlovickí cirkevníci si s vďačnosťou budú spomínať na krásne nedeľné bohoslužby s aktívnou účasťou veriacich, výlety, kamarátenia a stretnutia s cirkevníkmi z iných osád, ako aj na tie neformálne stretnutia pri práci, či na posedení.

V posledných rokoch sa mnohé veci na fare i v kostole zlepšili a zdokonalili. Pán farár Martin Bajza pokrstil a konfirmáciou uviedol do sveta dospelých vojlovické dietky, sobášil mladých, ale aj starších, odprevádzal na poslednú cestu zosnulých… S úsmevom každú nedeľu vítal ľudí na bohoslužbách a jeho kázne boli pre každého ozajstným balzamom pre dušu. Vďaka jeho podpore a nezištnej pomoci detská besiedka a mládež sa pravidelne stretávali a pôsobili. Počas jeho pôsobenia vojlovická mládež po prvý raz zorganizovala mládežnícke služby Božie. Preto sa mládež spolu s katechétkami pánovi farárovi chcela zavďačiť za spoluprácu, úsilie a podporu. Na jeho posledných službách vo vojlovickom chráme na samom začiatku zaspievali dve piesne a súčasne na videobeame premietali fotografie od začiatku jeho práce vo Vojlovici dodnes. Mládežníci sa prihovorili dojímavými slovami vďaky a pánovi farárovi Bajzovi zaželali veľa úspechov v ďalšej práci na novom pôsobisku. Venovali mu aj skromný darček, pri ktorom si vždy bude spomínať na Vojlovičanov a svoj pobyt medzi nimi.

V rozlúčkovej kázni slova Božieho pán farár Martin Bajza sa poďakoval všetkým dobrým ľudom, ktorí mu spríjemnili chvíle a uľahčili prácu farára. Pri rozlúčke mnohým prítomným vypadla slza z oka. Slzy namiesto slov prejavili veľkú vďaku za všetko, čo pán farár Bajza pre Vojlovicu vykonal, lebo toto prostredie počas jeho pôsobenia duchovne ožilo. Jeho dielo zapísané je v srdci každého cirkevníka, ktorý s radosťou navštevoval tento chrám uprostred Vojlovice.

Alena Gajanová

Foto: Marína Hríbová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs