Zlaté ruky žien v Zlatých remeslách

23.máj 2013

Už týždeň pred ústrednou oslavou Dňa Petrovca, ktorá sa plánuje na sobotu a nedeľu 25. a 26. mája, odzneli niektoré vstupné podujatia. Tak v nedeľu 19. mája v priestoroch združenia Zlaté remeslá otvorili etnografickú výstavu.

21Zlateremesla2Záujmové združenie Zlaté remeslá v Báčskom Petrovci pôsobí už štyri roky. V tomto krátkom časovom úseku, odkedy pôsobia, členovia Zlatých remesiel vyvinuli čulú aktivitu. Hoci sa ich práci nedostala širšia podpora prostredia, predsa ich to neodradilo od usilovnej práce. „To, čo robíme, robíme preto, že v tom máme záľubu a že to chceme robiť, nie preto, že musíme,“  bolo počuť na výročnom stretnutí členov združenia a ich hostí v nedeľu 19. mája, ktoré otvorila predsedníčka Anna Opavská. Mapujúc dosiahnuté výsledky v práci združenia tajomníčka Anna Legíňová ozrejmila náplň ich štvorročnej aktivity. Podotkla, že sa snažia zviditeľniť tvorivosť a kreativitu, ale i oprášiť zabudnuté remeslá, vdýchnuť im novú nádej a že slovenskosť zotrváva aj cez pestrosť výšiviek a práve vďaka usilovným ženským rukám. Z roka na rok združenie rozširovalo svoje pole pôsobenia. Účinkovali na rozličných podujatiach tak doma, ako aj za hranicami: v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Za sebou zanechávajú trvalú stopu a v najkrajšom svetle rozširujú dobré meno Petrovca.

Členky doteraz každý rok účinkovali aj na prestížnej Medzinárodnej výstave ručnej tvorivosti (MIRK), z ktorej si vždy priniesli za priehrštie ocenení. Tak ich napadlo, že pre miestne oslavy pripravia výstavu početných pohárov, medailí a diplomov, ako aj odmenených prác členiek združenia. Odmenenými ručnými prácami vyplnili jednu miestnosť bývalej predajne v rámci výstavy a venovali ju spoluobčanom. Za úsilie sa im poďakoval aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Brna.

Výstavu si možno pozrieť každý deň od 17. do 20. hod. a počas Dňa Petrovca od 14. do 22. h v Ulici kulpínskej 5 v Petrovci.

J. Čiep      

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs