Zlovestné stupňovanie partokratizácie v menšinových inštitúciách

9.júl 2015

Zlovestné stupňovanie partokratizácie v menšinových inštitúciách

28mozaika

Foto: www.sxc.hu

Úmyselná protirečivosť vo vyhláseniach a činoch je často príznačná pre politikov vôbec. O to silnejší „dojem“ zanechá na nás správanie sa niektorých členov inštitúcie slovenskej menšinovej kultúrnej samosprávy. Ak sa nám doteraz darilo stráviť raz menej, inokedy viac výraznú partokratizáciu v národnostných radách národnostných menšín, to, čoho sme dnes svedkami, ani pes s maslom by nezjedol. A kdežeby to ešte žalúdok mohol stráviť.

Tí, ktorí si neprajú byť opečiatkovaní médiami ako opozičná grupácia v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, čoraz smelšie a ráznejšie vykúkajú zo svojej ulity, z ktorej ukazovákom mieria na tých, ktorí vládnu už viac ako jedno desaťročie a obviňujú ich z politizácie, resp. partizácie NRSNM v prospech demokraticky orientovanej politickej strany a na škodu, vraj, Slovákov.

Práve tí, ktorí v predvolebnej kampani svätosväte tvrdili, že tvoria apolitické zoskupenie občanov, teraz sa už jasne, hlasne a bez obáv pred verejnosťou deklarujú ako členovia, niektorí dokonca aj ako poprední funkcionári vládnucej politickej strany.

To by v podstate nepredstavovalo problém, keďže akákoľvek diskriminácia podľa politickej (a inej, samozrejme) príslušnosti je v našej krajine zakázaná najvyšším štátnym aktom, no keď sa z rozhádzaných kamienkov, vyhlásení a činov poskladá mozaika, tá veru ukáže obraz, ktorý verne odzrkadlí lož, manipuláciu a nekalé úmysly niektorých členov NRSNM.

Na dôvažok, či vlastne na začiatok: možno ani v tom neväzí zdroj nášho údivu, z ktorého vyskakuje rétorická otázka: Ako je to možné? – keďže v našej krajine, pre ktorú je charakteristické hlboké politické bahno (takže sme už na všetko pripravení), predsa sme v týchto dňoch zostali – bez komentára.

Či skôr bez textu, keď si lokálni banátski politici tzv. pokrokárskej orientácie a ktorí sú aj členmi nášho menšinového parlamentu  „dovolili“, ako sa dozvedáme z lokálneho média, zvolať schôdzu v mene dvoch právnických subjektov – politickej strany a – ani viac, ani menej – v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorej za zatvorenými dverami okrem iného analyzovali doterajšiu činnosť NRSNM. Kovali plány ako „zhodiť“ našu menšinovú vládu? Nie je isté, ale akosi to vonia na horúce prípravy na lokálne a pokrajinské voľby, po ktorých sa v prípade víťazstva jednej konkrétnej strany počíta aj so zmenami vo vedení NRSNM?!

Nehrajme sa na politických meteorológov, ale povedzme si na rovinu ešte aj to, že štatút NRSNM je nad slnko jasný: schôdzu NRSNM zvoláva len a len predseda tejto inštitúcie, ktorý ju aj predstavuje na všetkých úrovniach.

Žeby manipulácia verejnosťou začínala nadobúdať príliš veľké, nič dobrého neveštiace rozmery…?

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs