Pekná je tá „svetlá“ farba

9.júl 2015

Pekná je tá „svetlá“ farba

Svojráznym špecifikom nás tunajších Slovákov je aj pekná „svetlá“ farba. Obľúbené sú nám „svetlé“ blúzky, „svetlé“ tričká, lebo sú k tomu aj elegantné. Aj „svetlá“ farba na domoch sa nám páči. Dokonca „svetlá“ farba je slovenská. A čo vskutku prídavné meno svetlý znamená, aké sú jeho významy, vysvetlenie si pozrime v ďalších riadkoch.

Svetlý je ten majúci slabšiu (farebnú) intenzitu, bledý, jasný – opak tomu je tmavý. Tak máme svetlé farby, svetlé vlasy, dámy oblečené vo svetlých šatách. Aj svetlé pivo, ale aj čierne. Svetlý je aj majúci dosť svetla, ožiarený svetlom, jasný – opak tmavý: svetlá miestnosť, ako i vydávajúci svetlo, žiariaci, jasný: svetlé slnko, svetlý plameň, či spôsobený, utvorený svetlom: svetlý kruh lampy, svetlé škvrny na tváre. Toto prídavné meno sa môže použiť aj v zmysle radostný, šťastný, priaznivý: svetlá budúcnosť, svetlé stránky života. A aj vznešený, ušľachtilý: svetlý zjav, svetlá pamiatka mŕtvych, byť svetlým príkladom deťom.
A „svetlý“ dom, „svetlé“ nohavice, vlastne „svetlá“ farba je potom aká?! Ide tu iba o modrú farbu v jej rozličných nuansách. Modrá farba je majúca farbu ako jasná obloha, ako nevädza, belasá. Modré je nebo, modré sú oči, vŕšky. Aj sivomodrá líščia kožušina je modrá. Alebo kryštalická látka na ničenie škodcov – (chemicky) síran meďnatý je modrá skalica. Ako i mierové sily OSN – modré barety. Príslušníci šľachtického pôvodu majú modrú krv. Železničiari sú modrá armáda. A každému by určite prišiel vhod modrý pondelok – nepracovný deň, či deň pracovného voľna.

 Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs