Zvolili členov rád miestnych spoločenstiev

24.júl 2013

Keďže v apríli tohto roku členom rád miestnych spoločenstiev vo všetkých 19 osadách vypršal mandát a Zhromaždenie obce Šíd nezladilo štatúty miestnych spoločenstiev s rozhodnutím súdu, namiesto nich vymenovali dočasné trojčlenné orgány s úlohou zorganizovať voľby. Voľby sa uskutočnili v nedeľu 21. júla vo všetkých miestnych spoločenstvách.

Z nedeľného hlasovania v športovej sieni v Šíde

Z nedeľného hlasovania v športovej sieni v Šíde

V Miestnom spoločenstve Šíd kandidovalo 58 kandidátov, z ktorých občania zvolili trinástich. Vo voličskom zozname v Šíde je zapísaných 13 934 voličov a vo voľbách sa zúčastnilo 3 177, čiže 22,80 %. Medzi 58 kandidátmi boli aj dvaja Slováci, avšak ani jeden nie je zvolený. Novými členmi Rady Miestneho spoločenstva Šíd sú: Krsto Kureš, Cvetin Aničić, Nove Bešević, Milenko Dabić, Milan Kordić, Josip Logarušić, Milivoj Šuškić, Vesna Kuzminac, Branislav Nonković, Miroslav Janjić, Branislav Nikolić, Irinej Papuga a Jovan Burojević.

V Miestnom spoločenstve Erdevík je 2 460 oprávnených voličov a vo voľbách sa zúčastnilo 880, čiže 35,77 %. Nová Rada Miestneho spoločenstva Erdevík má 9 členov. To sú: Dobrivoj Perišić, Lyduška Kolárová, Bojan Považan, Jovica Ivić, Zoran Mašić, Mirjana Mitrović, Mišo Slávik, Janko Medoš a Janko Plachtinský. Z deviatich členov štyria sú Slováci.

V Miestnom spoločenstve Višnjićevo je 1 475 oprávnených voličov. Vo voľbách sa zúčastnilo 546 alebo 37,01 %. O miesto v Rade MS sa uchádzal aj jeden Slovák, ale nebol zvolený. Členmi Rady Miestneho spoločenstva vo Višnjićeve sú: Stevan Jovanović, Dušan Vejnović, Zlatko Savić, Branislav Šaprić, Marko Ivković, Radivoj Zarić a Zoran Rakić.

V Miestnom spoločenstve Binguľa do zoznamu je zapísaných 642 voličov a vo voľbách sa zúčastnilo 351, čiže 54,67 %, čo je mimoriadne vysoké percento. Binguľčania volili piatich členov Rady Miestneho spoločenstva, medzi ktorými sú aj dvaja Slováci. Členmi RMS sa stali: Zoran Vuković, Marko Kramar, Miško Galádik, Darko Kantár a Branislav Babić.

Jediná osada v Šídskej obci, v ktorej sú Slováci vo väčšine, je Ľuba. V Ľube je zapísaných 397 oprávnených voličov a vo voľbách sa zúčastnilo 193 voličov, čiže 47,85 %. Medzi piatimi členmi RMS sú traja Slováci. Zvolení boli: Vladko Ruman, Daniel Mitrov, Janko Topoľský, Stevan Cingel a Janko Belan.

Novozvolené rady miestnych spoločenstiev začnú fungovať len čo vyprší lehota na sťažnosti, čiže už v týchto dňoch.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs