Leto láka ochotníkov

24.júl 2013
Spoločná fotka účastníkov zájazdu vo Veľkých Kozmalovciach

Spoločná fotka účastníkov zájazdu vo Veľkých Kozmalovciach

Mnohé dvere na domoch kultúry sú počas leta zavreté. Kým ochotníci využívajú letnú dovolenku, vedúci týchto kultúrnych ustanovizní pripravujú nové obsahy, ktoré plánujú realizovať v nadchádzajúcom období. No v niektorých kultúrnych domoch, ako je padinský DK Michala Babinku, je aj počas letných páľav pracovne a rušno.

Dom kultúry v Padine je od roku 1961 nositeľom takmer všetkých kultúrnych obsahov v dedine, od roku 1982 pracuje pod menom známeho spisovateľa a publicistu, padinského rodáka Michala Babinku. Okrem členov literárnej a divadelnej sekcie pod strechou DK sa pravidelne stretávajú a usilovne pracujú aj insitní maliari, členovia hudobno-folklórneho súboru a ďalší ochotníci. Toho času sú tu činné dve folklórne skupiny, mladšia a staršia, s ktorými pracuje mladá choreografka Martina Papová.

Andrej Tomek, zástupca riaditeľa DK Michala Babinku

Andrej Tomek, zástupca riaditeľa DK Michala Babinku

Prednedávnom padinskí tanečníci pobudli na zájazde na Slovensku. Totiž od 4. do 7. júla sa zúčastnili na Cyrilo-metodských slávnostiach vo Veľkých Kozmalovciach. V hodinovom programe na letnom javisku v obecnom parku za sprievodu slovenského ľudového orchestra vystúpili dievčenská a chlapčenská spevácka skupina, krátke humoristické scénky predviedli herci Ivana Čapová a Daniel Cicka. Návštevníci Cyrilo-metodských slávností mali príležitosť po prvýkrát vidieť spoločnú výstavu obrazov, ktorú nainštaloval insitný maliar Martin Pap z Padiny a študentka akademického maliarstva Saňa Stvorcová z Kovačice. „Bol to krásny zájazd, plný pekných spomienok a nových kamarátov,” zmienila sa o tejto ceste Božena Širková, členka tanečnej skupiny, a doložila: „Srdcia sa nám všetkým veľmi zachveli, nejedna slza vypadla z oka, keď hostitelia spolu s hosťami zaspievali pieseň Po nábreží.“ Počas pobytu na Slovensku Padinčania okrem výstupu absolvovali aj obchádzky gazdovského dvoru U Hudecov, spoznali sa s dejinami Levického hradu, navštívili vodnú stavbu vo Veľkých Kozmálovciach a v nedeľu 7. júla sa zúčastnili na Svätej omši v tamojšom rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých a pozreli si ďalší kultúrno-umelecký program.

Od zástupcu riaditeľa DK Andreja Tomeka sa dozvedáme, že sa v Dome kultúry pomaly pripravujú na Padinské dni kultúry, ktoré sa už tradične usporiadajú počas augusta a septembra. Znovu tu budú festivaly Padina spieva, Banátsky festival, tiež Babinkove literárne stretnutie… Na týchto oslavách Padinčania privítajú aj hostí zo Slovenska. Totiž ak počasie bude žičiť, na letnom javisku v športovom stredisku Dolina s kultúrno-umeleckým programom vystúpia ochotníci súboru z Močenka. Povedal nám aj toto: „Na prvý septembrový víkend pripravujeme celovečerný program ochotníkov nášho DK. O týždeň neskoršie členovia staršej folklórnej skupiny a ľudový orchester sčasti prezentujú Padinu na programe v Bielom Blate, ktorý bude usporiadaný v rámci osláv 130 rokov od príchodu Slovákov do tohto slovenského mestečka. Podujatí by bolo viac, keby bolo aj viac peňazí, ale keďže všade vôkol nás vládne ekonomická kríza, aj my sa riadime v duchu porekadla: Za málo peňazí, málo muziky. Ale aj napriek tomu sa usilujeme, aby tej hudby bolo čím viac.“

A. Chalupová

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs