Pokrajina investuje do rozvoja dediny

25.júl 2013
Premiér Bojan Pajtić sa zvítal aj s niekoľkými Hložancami. Manželia Eliášovci mu o. i. povedali: „Keď sme mohli 50 rokov čakať na asfaltku, počkáme ešte 5; hádam zatiaľ spoja našu ulicu s Leninovou a Vladka Vitéza, poza záhrady...“

Premiér Bojan Pajtić sa zvítal aj s niekoľkými Hložancami. Manželia Eliášovci mu o. i. povedali: „Keď sme mohli 50 rokov čakať na asfaltku, počkáme ešte 5; hádam zatiaľ spoja našu ulicu s Leninovou a Vladka Vitéza, poza záhrady…“

S cieľom na mieste sa presvedčiť o realizácii investícií vojvodinskej vlády do rozvojových programov usmernených do Hložian, jej prvý muž Bojan Pajtić spolu s pokrajinským tajomníkom pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslavom Vasinom a s úradujúcim riaditeľom Fondu pre kapitálové vklady Nebojšom Malenkovićom navštívili túto dedinu v piatok 19. júla. Po desaťminútovej obhliadke asfaltovania cesty v Ulici proletárskej, krátko po doznení poludňajšieho zvona, a po polhodinovej prechádzke výrobnými priestormi skleníka Akciovej spoločnosti Agroplod, predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić vyhlásil:

– Poľnohospodárstvo je naša najväčšia rozvojová a vývozná príležitosť. Preto sme prostredníctvom PS pre hospodárstvo zabezpečili 6,8 milióna dinárov na to, aby dnes úradne začalo pracovať 50 nových robotníkov v tomto najväčšom skleníku v Srbsku.

Ako povedal Bojan Pajtić, pokrajina mieni pokračovať v podporovaní úspešných projektov, a dodal:

Cestári podniku Put invest počas predchádzajúceho týždňa „natreli“ novou vrstvou asfaltu cesty v hložianskych uliciach Partizánskej, Štefánikovej, Proletárskej (na snímke 19. júla), Jánošíkovej a Sládkovičovej

Cestári podniku Put invest počas predchádzajúceho týždňa „natreli“ novou vrstvou asfaltu cesty v hložianskych uliciach Partizánskej, Štefánikovej, Proletárskej (na snímke 19. júla), Jánošíkovej a Sládkovičovej

– Prostredníctvom rezortného pokrajinského sekretariátu sa za posledných šesť rokov vo Vojvodine zamestnalo 29 035 občanov. Vojvodinská vláda subvenciami podporuje výrobu v skleníkoch a fóliovníkoch, lebo sa realizuje počas celého roka a zabezpečuje väčší objem výroby a vyššie výnosy. Dôkazom toho, v akej miere nám záleží na rozvoji dediny, je, že sme v Hložanoch investovali 30 miliónov dinárov do cestnej siete v dĺžke 4 kilometre, čo umožnilo, aby ľudia žili značne lepšie než doteraz.

Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin v súvislosti so zamestnávaním v pokrajine stručne poznamenal:

– Keď sme začiatkom apríla začali kampaň zamestnávania v roku 2013, povedali sme, že zamestnáme 4 000 až 5 000 ľudí. Podľa našich programov zamestnávania na dnešný deň zamestnanie má 3 750 ľudí, čo znamená, že program sa uskutočňuje podľa vytýčeného plánu. Mienim, že do konca roku ho úplne splníme.

Spolumajiteľ AS Agroplod, inak pokrajinský poslanec a predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš vyhlásil, že v skleníku za rok dopestujú asi 1 500 ton zeleniny a o. i. povedal:

 Pokrajinskú výpravu zaujímalo, ako sa realizuje investícia v hodnote 6,8 milióna din. do skleníka, ktorého novým majiteľom je AS Agroplod majiteľov Jarmily (riaditeľky) a Jána Bohušovcov


Pokrajinskú výpravu zaujímalo, ako sa realizuje investícia v hodnote 6,8 milióna din. do skleníka, ktorého novým majiteľom je AS Agroplod majiteľov Jarmily (riaditeľky) a Jána Bohušovcov

– Poďakúvam sa predsedovi vojvodinskej vlády Pajtićovi a pokrajinskému tajomníkovi Vasinovi za všetko, čo urobili pre občanov Hložian a najviac pre podnik Agroplod. Prostriedky v sume 6,8 milióna din., ktoré sme dostali ako podnet na vytvorenie nových pracovných príležitostí, vložíme do obnoviteľnej energie, teda kúpime nový kotol na vykurovanie peletami, čo nám umožní úspory v hodnote asi 20 miliónov din. za rok. Zisk využijeme nielen na rozvoj podniku, ale aj na zvýšenie platov zamestnancov.

Bohuš tiež spomenul, že 90 % výrobkov zo skleníka odpredajú na domácom trhu. Časť výrobkov vyvážajú do Čiernej Hory a o niekoľko dní sa vraj začne aj vývoz do Ruska. Predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, vyjadrujúc vďaku vojvodinskej vláde a rezortnému pokrajinskému sekretariátu za vytvorenie nových pracovných príležitostí v tomto roku, o. i. zdôraznil:

– Podarilo sa nám utvoriť 123 nových pracovných príležitostí. Na druhej strane Fond pre kapitálové vklady dokázal aj dnes, že vkladá do štandardu našich občanov. Na území Obce Báčsky Petrovec za posledných 8 rokov bolo vložených viac ako 500 miliónov dinárov.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs