130 rokov divadla v Aradáči

9.dec 2018

130 rokov divadla v Aradáči

Včera večer v mládežníckej sieni v Aradáči členovia divadelnej sekcie Branislava Vierga pri Kultúrnom centre Aradáč, ako aj početní bývalí herci, režiséri, občania Aradáča a ich hostia, divadelníci z Kysáča, Pivnice a Vojlovice si pripomenuli 130. výročie od prvého divadelného predstavenia v tejto dedine.

O divadle v Aradáči a primeranej knihe hovorili Ján Zvara, Annamária Boldocká-Grbićová, Vladimír Valentík a Anna Bagľašová (zľava)

Podľa záznamov učiteľa Štefana Vierga v spise Dejiny slovenského Aradáča sa dozvedáme, že divadelné predstavenie sa uskutočnilo pred prvou svetovou vojnou len raz a to roku 1888, keď aradáčski mládežníci a niekoľkí gymnazisti zahrali predstavenie Drotár. V predstavení hosťoval Matej Bella. Okrem neho hrali jeden zo štyroch synov Leopolda B Abaffyho, tiež jeho sestra Milina, Pavel Svetlík, Želmíra Matejdesová a Ján Jároši. Toto predstavenie sa hralo na školskom nádvorí a skúšky bývali v dome Leopolda Branislava Abaffyho.

Ďalšie predstavenie Starý Zaľúbenec v réžii Jozefa Kolényho odohrali po prvej svetovej vojne 26. decembra 1918. Nuž a od tej chvíle a po rok 1968, podľa záznamu učiteľa Jána Petráša v knihe Slováci v Aradáči, domáci divadelníci, alebo hostia z iných dedín na doskách, ktoré život znamenajú, odohrali bezmála 150 predstavení s tým, že sa počas druhej svetovej vojny divadlo nehralo. Po tomto období sa divadlo menej hrá, ale Aradáč takmer nikdy nebol bez divadla. Striedajú sa predstavenia, režiséri herci…

Jano Hrubík s manželkou Vierkou

V súčasnosti v rámci KC pôsobí divadelná sekcia Branislava Vierga, a najnovšia kapitola divadelníctva v Aradáči sa začala písať s príchodom Jana Hrubíka, ktorý si vlastné divadelné predlohy aj režíruje. Časť predlohy Zabíjačka aradáčski ochotníci predviedli aj v rámci včerajšej akadémie.

Po predstavení mladá herečka Martina Hanusová prečítala text Annamárie Boldockej-Grbićovej Z dejín divadla v Aradáči, po čom predstavili aj knihu Divadlo v Aradáči, k 130. výročiu, ktorú spoločnými silami vydali Kultúrne centrum Aradáč a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ju a redakčne pripravili Anna Bagľašová a Vladimír Valentík.

Prítomní si so záujmom pozreli aj výstavu fotografií z minulosti divadelníctva v Aradáči

Zostavená je z dvoch častí. V prvej časti je text Annamárie Boldockej-Grbićovej Z dejín divadla v Aradáči a v druhej sú zverejnené početné fotografie z divadelných predstavení, portréty vedúcich a režisérov, ako aj diplomy, charty, ďakovné listy… Teda takmer všetko, čo svedčí o bohatej divadelnej minulosti Aradáča. Časť tohto dokumentačného materiálu poslúžila na nainštalovanie výstavy, ktorú si všetci prítomní so záujmom pozreli.

Aradáčsku mládežnícku sieň občania vyplnili do posledného miesta

– Mám pocit, že táto druhá časť je veľmi vzácna, lebo všetky fotografie, ktoré sa podarilo Anne Bagľašovej pozbierať v prvej chvíli sme mali v takej podobe, že sme vedeli iba názov divadelného predstavenia, prípadne režiséra a rok, z ktorého je predstavenie. Vďaka A. Bagľašovej, ale aj početným Aradáčanom, ktorí zachovávajú spomienky na divadelnú minulosť dediny sa podarilo rozpísať pod fotografie aj mená takmer všetkých hercov, ktorí sú na fotografiách, čo o desať a viac rokov bude skutočný poklad. To sa teraz dalo urobiť, a o to je táto knižočka vzácnejšia, – povedal o. i. riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Prihovorila sa aj autorka textu Z dejín divadla v Aradáči, Annamária Grbićová, zostavovateľka Anna Bagšaľová, a predseda KC Aradáč Ján Zvara, ktorý potom doterajším režisérom, ako aj hercom odovzdal knihu a ďakovnú listinu.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs