Akcia zalesňovania v Padine

10.dec 2018

Akcia zalesňovania v Padine

Po úspešnom vysádzaní mladých sadeníc ovocných stromčekov, ktoré sa uskutočnilo v prvú decembrovú nedeľu v blízkosti Padiny, o týždeň nasledovala ďalšia ekologická akcia zalesňovania.

Akciu v nedeľu 2. decembra spoločne usporiadali Ekologické hnutie Padina, Poľovnícke združenie Zajac Padina, Združenie poľnohospodárov, Združenie včelárov, Ekologické hnutie obce Kovačica, Tábornícky oddiel z Kovačice a mládež Padiny.

V nedeľu 2. decembra sa v akcii zalesňovania zúčastnilo 45 milovníkov prírody z Kovačice a Padiny

Aj napriek chladnému počasiu sa včera v tzv. Višničkovej hôrky v blízkosti Padiny smerom do Samošu zhromaždilo zhruba desať aktivistov Ekologického hnutia Padina, milovníkov ekológie, ktorí vysadili ďalšie mladé sadenice višní.

Štart bol ráno o 9hodine spred sídliska Poľovníckeho spolku Zajac v Padine. Každý účastník si so sebou mal vziať ochranné rukavice, rýľ a dobrú vôľu, ktorá týmto mladým zalesňovateľom nechýbala ani v jednom momente. V akcii, ktorá má za cieľ prispieť k zlepšeniu životného prostredia, bolo vysadených 1. 300 mladých stromčekov oblačinských višní.

Najvytrvalejší padinskí priaznivci ekológie svojou dobrovoľnou prácou bojujú o zlepšenie životného prostredia

Okrem toho, aby sa tomuto územiu vrátil pôvodný stav, podľa slov Jaroslava Pokoráckeho, predsedu EKOP, jeden zo zámerov akcie je aj aby výletníci, ktorí sem každoročne chodia oslavovať 1. máj – Sviatok práce, „pocítili blízkosť a spoznali význam prírody, a aby sa tu lepšie cítili“. Organizátorovi akcie sa tentokrát podarilo kúpiť sadenice z prostriedkov, ktorými prispeli padinskí súkromníci a občania, podporovatelia akcii za čisté a zdravé prostredie.

Akcia sa skončila pri chutnom obede, ktorý pre účastníkov akcie prichystali členovia padinského Poľovníckeho spolku Zajac.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs