Deň medzinárodnej tolerancie v Plandišti

10.dec 2018

Deň medzinárodnej tolerancie v Plandišti

Malá juhobanátska Obec Plandište je Vojvodina v malom. Svorne tam žijú a spolunažívajú Srbi, Maďari, Slováci, Macedónci, Rómovia, Rumuni a v menšom počte aj príslušníci iných národov. Nie jedni vedľa druhých, ale jedni s druhými, bez incidentov na národnostnom podklade. Spolu smútia a oslavujú. Pestujú si vlastné zvyky a uctievajú cudzie.

Dobrý deň, vitajte, v šiestich jazykoch

Tú svoju svornosť a spolunažívanie potvrdili aj na podujatí Deň medzinárodnej tolerancie, ktorý v sobotu 8. decembra zorganizovalo združenie plandištských Macedóncov Makedonski biseri.

Zatancovali temperamentní Rómi

V programe pod názvom Všetci spolu sa obecenstvu, ktoré sieň domu kultúry v Plandišti vyplnilo do posledného miesta, predstavili príslušníci všetkých spoločenstiev v súlade so svojimi chvíľkovými možnosťami.

Rumuni z dedine Barice, tiež tancovali

Na úvod odznelo privítanie vo všetkých šiestich jazykoch a potom sa to roztočilo. Jedni tancovali, iní iba spievali, tretí recitovali vo svojom jazyku… Slovákov so svadobnými obyčajami predstavili členovia KUS Bratstvo z Hajdušice a Vladimír Hraško zaspieval ľudovú pieseň.

Okrem kultúrneho programu všetky národné a národnostné spoločenstvá pripravili i skromnú výstavu ručných prác, krojov a iných príznačností svojho národa. Po programe všetci pobudli v kamarátení a pri pohostení, ktoré okrem iného bolo obohatené aj špecialitami všetkých národov, a tak všetci mohli ochutnať aj herovky a makový a orechový rejteš z Hajdušice.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs