15. Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch

26.aug 2018

15. Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch

Tohtoročná dedinská oslava v Slankamenských Vinohradoch, známejšia ako budárske dni, sa uskutočnila včera a to čo je azda najpodstatnejšie dážď ju neprerušil a tradícia jej poriadania  sa pokračuje.

Budárske dni sú podujatím, ktoré má za cieľ zachovávať tradíciu budárenia zvyky a obyčaje,ale aj naše kultúrne dedičstvo a materinský jazyk.

V mene organizátorov, Obce Inđija a tunajšej turistickej organizácie a MS Sl. Vinohrady hostí a návštevníkov na ústrednom programe na otvorenom javisku privítal a pozdravil predseda Janko Alexa, kým Budárske dni slávnostne otvoril  Milan Predojević, predseda Zhromaždenia obce Inđija

Národnosť si zachovávame aj ľudovými piesňami a tancami. Na dedinskej oslave v populárnych Brehách vystúpili ochotníci zo Starej Pazovy – zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka (Ženská spevácka skupina Združenia pazovských žien, detské tanečné skupiny, vokálne sólistky Maja Gedeľovská a Jana Verešová, za sprievodu detského orchestra) a Nových Karloviec – z KUS Paja Zarića. Na Budárskch dňoch vystúpila i hudobná rodina Petrovićová z Bešky a členovia Sloveského ľudového orchestra zo Starej Pazovy.

Aj tohto roku boli zorganizované súťaže o najchutnejšiu rybaciu polievku, o najlepšie víno a  najkrajšiu budársku palicu – budárku.

V súťaži o najchutnejšiu rybaciu polievku prvé miesto obsadil Todor Marić zo Sl. Vinohradov, najlepšie vino mal Ivica Stojanović zo Zemunu a najkrajšiu budársku palicu zhotovil Mišo Gašpar zo Sl. Vinohradov, Pazovy, Rakúska.

Budárske dni vo večerných hodinách pokračovali na tamojšom multifunkčnom ihrisku budárskym tancom,  ohňostrojom  a koncertom zabavnej hudby.

V popoludňajších hodinách v tamojšom evanjelickom kostole  prebiehali slávnostné služby Božie, ktoré mali na starosti senior sriemsky Ján Vinkovič, farár boľovský a Igor Feldy, farár staropazovský ktorý tiež má na starosti i tento miestny filiálny cirkevný zbor, v mene ktorého hostí tentoraz z Boľoviec a Dobanoviec, tiež domácich viery, privítala a pozdravila Anna Dingová, predčitateľka. Na službách Božích vystúpil aj spevokol z Boľoviec.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs