Súťaž vo varení loveckého guláša

27.aug 2018

Súťaž vo varení loveckého guláša

V rámci projektu Etno dni v Kysáči a v rámci osláv 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča včera bola na loveckom dome súťaž vo varení loveckého guláša a pálila sa i pálenka.

Pavel Kováč

Podujatie spoločne, po prvýkrát, zorganizovali Lovecký spolok Bažant a Občianske združenie Vrana. Podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Organizátori môžu s včerajšou akciu byť spokojní tým skôr, že sa organizovala prvýkrát a vo varení kotlíkových gulášov súťažilo až 20 tímov. Súťažili aj cezpoľní, hlavne predstavitelia loveckých spolkov, ale i kysáčskych spolkov a združení, ako aj súkromníci.

Vladimír Sabo

Uvarené guláše hodnotila komisia v zložení: Branislav Plachtinský z Kulpína, Dragan Božić z Maglića, Miroslav Pavčok z Hložian, Vladimír Dudáš z Petrovca a Ján Ferko z Kysáča. Varil sa lovecký guláš z jeleňa.

Zároveň známy kysáčsky kuchár Pavel Kováč varil srnací guláš na predaj. Ten sa vypredal „na ruvačku“. Pálenka sa pálila z jabĺk a vypálilo sa jej 40 litrov, takej 19,5 grádovej. Dostali z nej všetky súťažiace tímy a zvýšilo aj na predaj.

Súťaženie prilákalo veľký počet hostí, tak Kysáčanov ako i z iných prostredí a zo zahraničia, zo Slovenska a Nemecka. Nasvedčuje to len tomu, že sú takéto akcie populárne a obľúbené, nielen kvôli gastronomickej ponuky, ale aj zábave. O tú sa tentoraz postarali Pazovskí kacúri, ktorí hrali na dobrú náladu.

Najlepšie guláše navarili tímy: loveckého spolku Fazan z Kulpína (1. miesto), Miestneho spoločenstva Kysáč (2. miesto) a loveckého spolku Hložany z Hložian (3. miesto).

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs