Dunajské dialógy

29.aug 2018

Dunajské dialógy

Ján Skaličan

Včera večer vo Výtvarnom salóne Kultúrneho strediska Nového Sadu boli slávnostne otvorené Dunajské dialógy – medzinárodný multimediálny mozaikový festival vizuálnych umelcov podunajských krajín. V rámci festivalu sa predstavia autori z Chorvátska, Nemecka a Slovenska.

Včera večer bola otvorená aj výstava dvoch slovenských autorov: Jána Skaličana a Olje Triaškovej-Stefanovićovej. Michaela Bosáková, kurátorka z Bratislavy predstavila tvorbu dvoch autorov. Povedala, že si zvolila práve nich, lebo majú podobný prístup k fotografii a celému výskumu jednej oblasti, architektúry, mesta a toho čo je za všetkým tým.

Fotografia Olje Triaškovej-Stefanovićovej

Ján Skaličan hovorí, že je jeho tvorba nejaký druh vyhlásenia, pokus o artikuláciu myšlienkových procesov založených na úvahách o určitom mieste a minulosti, pokúšaním, aby sa skúsenosti sveta vrátili na nepreniknuteľnosť materiálu a pamäti.

Olja Triašková-Stefanovićová už vystavovala na Dunajských dialógoch. Včera večer však nebola prítomná. O svojej tvorbe hovorí, že sa sústreďuje na vzťah človeka a priestoru. Zaujíma ju dehumanizovaný priestor, osamelý, stratený, zbavený svojich základných funkcií. Cieľom jej vizuálneho výskumu cez fotografiu je zisťovanie, aký vplyv každý z nás má na priestor a ako priestor vplýva na nás, nakoľko priestor môžu nami manipulovať a prečo cítime osamelosť v meste a v spoločnosti.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs