Výročie spevokolu Glória EMC v Kysáči

27.aug 2018

Výročie spevokolu Glória EMC v Kysáči

Príležitostným koncertom, ktorý bol včera, si v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči pripomenuli 25. výročie spevokolu Glória. Zároveň sa zapojili do rámca osláv 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.

Komorný zbor Nádeje

Hostí zblízka i zďaleka, ktorí svojou prítomnosťou poctili jubileum Glórie, privítala Anna Páliková Kunčáková, farárka v tomto zbore. Úvodom spomenula, že činnosť spevokolu začala akurát v auguste pred štvrťstoročím pod vedením Miroslava Madackého, ktorý žiaľ nie je medzi živými.

Počas nedeľného koncertu si spomenuli na všetkých, ktorí prešli kus cesty so spevokolom, do ktorého sa vždy pridávali noví členovia. Sú však aj takí, čo so spevokolom žijú plných 25 rokov. Medzi nich patrí aj ich nacvičovateľ Ondrej Maglovský, pod taktovkou ktorého vystupujú a spievali aj počas krásneho oslavného koncertu.

Na prejdenú dráhu spevokolu Glória si zaspomínali aj prostredníctvom premietaných fotografií, kde bolo vidno, že spevokol mal nespočetné výstupy nielen v cirkevných rámcoch, ale i širšie, tak doma, ako i v zahraničí. V príhovore Anna Páliková, ktorá ideu o založení spevokolu dostala v macedónskych zboroch, pochválila obetavosť členov, ktorí pravidelne chodia na skúšky a každú nedeľu vystupujú v rámci cirkvi.

Hudobnými príspevkami členom spevokolu zablahoželali matka a syn Nera a Sergej Skeledžijovci z Nového Sadu ako i komorný zbor Nádeje z Pivnice pod vedením Anky Stojnevovej. Hostky z Pivnice, učiteľka na dôchodku Elena Surová a člen spevokolu Vladimír Sabo zagratulovali jubileum aj príhovormi a básňou.

Záverečnú pieseň Zostaň s nami Pane milý, zhudobnenú Ondrejom Maglovským, zaspievali všetci, čo niekedy so spevokolom spievali a bol to krásny záver a odkaz nielen oslavného koncertu, ale i poslania Glórie.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs