Dvere vedy otvorené dokorán

🕔1. okt 2013

ÚSTREDNÁ BUDOVA UNIVERZITY V NOVOM SADE Ak by sa malo parafrázovať známe Niet takej pesničky, čo by konca nemala, tak by jednou z možností mohlo byť i Niet takej stavby, ktorú raz neukončia. Slová ako uliate na ústrednú budovu Univerzity v Novom Sade, ktorej

Čitať viac

Vzdelávanie ako východisko

🕔1. okt 2013

Blíži sa záver roka a postupne nastupuje čas súvah. Kancelária pre inklúziu Rómov vlády AP Vojvodiny v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Novom Sade zorganizovala prezentáciu vlastnej činnosti, ako aj výsledkov dosiahnutých v procesoch zlepšenia postavenia Rómov v pokrajine. Jej prvým aktérom bol riaditeľ kancelárie

Čitať viac

Rozpočet, aféry, zatknutia…

🕔1. okt 2013

Z 20. ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA APV Po letnej prestávke sa pred poslancami Zhromaždenia AP Vojvodiny znovu ocitli bežné povinnosti. Na 20. zasadnutí, ktoré prebiehalo vo štvrtok 26. septembra, hlavným bodom rokovania bola správa o realizácii rozpočtu AP Vojvodiny v prvej polovici bežného roku. Podrobný

Čitať viac