Dvere vedy otvorené dokorán

1.okt 2013
Rektor Miroslav Vesković: Univerzita je vždy jedným veľkým staveniskom

Rektor Miroslav Vesković: Univerzita je vždy jedným veľkým
staveniskom

ÚSTREDNÁ BUDOVA UNIVERZITY V NOVOM SADE

Ak by sa malo parafrázovať známe Niet takej pesničky, čo by konca nemala, tak by jednou z možností mohlo byť i Niet takej stavby, ktorú raz neukončia. Slová ako uliate na ústrednú budovu Univerzity v Novom Sade, ktorej stavba štartovala dávneho roku 1995, aby o rok bola prerušená a len pred dvoma rokmi zase obnovená. Jej slávnostné otvorenie prebiehalo v posledný septembrový deň, daždivý a sychravý, no náladou účastníkov istým spôsobom i nevšedne pekný.

Budova, ktorá stála približne 5,5 milióna eur európskych, republikových a pokrajinských prostriedkov, rozlohy päťtisíc štvorcových metrov úplne vybaveného priestoru, je podľa predsedu pokrajinskej vlády Dr. Bojana Pajtića výsledkom viacročného úsilia a naplnením celé desaťročia pretrvávajúcich snov, ktoré snívali študenti, prednášatelia a spolupracovníci Univerzity v Novom Sade. Uviedol, že vláda Vojvodiny zdedila pred rokmi tri škaredé stavebné kostry: Pôrodnicu, Urgentné stredisko a Rektorát univerzity, všetky ako prejav a následok našej už príslovečnej neochoty nedokončiť všetko, čo sa začalo. Keďže sú však krédom pokrajinskej vlády skutky a nie slová, všetky tieto objekty sú ukončené, podotkol Dr. Pajtić, ktorý budovu 30. septembra slávnostne otvoril.

Minister vzdelávania, vedy a technologického rozvoja vlády Srbska  prof. Dr. Tomislav Jovanović podotkol, že investície do vedy nie sú spotrebou, ale vkladmi na mieru budúcnosti, ktorej sa všetci musíme prispôsobovať vlastným pričinením sa i zmenami. Novosadskej univerzite poprial, aby obsadila čím lepšiu pozíciu na top rebríčku najlepších svetových univerzít, keďže ide o jeden z najvýznamnejších pilierov afirmácie nášho štátu. Rektor univerzity prof. Miroslav Vesković kvitoval, že je ukončenie budovy záväzkom a podnetom všetkým hľadať adekvátne spôsoby, aby táto prispela k zveľadeniu pôsobenia univerzity a iných inštitúcií. Zmieňujúc sa o modernom rektoráte zopakoval, že výnimočnosť má vlastnú cenu, ale že je na dlhšie dráhy priemernosť spravidla omnoho drahšia.

Pohľad na budovu zvonku

Pohľad na budovu zvonku

Priestory dané do prevádzky rovno v podvečer začiatku nového školského roku 1. októbra  patria nielen Univerzite v Novom Sade, ale aj iným inštitúciám: Agentúre pre rovnomerný regionálny rozvoj APV, Nadácii pre riešenie bytových potrieb mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov a umelcov, Biosense stredisku, Študentskému parlamentu… Pod širokými strechami je ozaj dostatok miesta  nielen pre vedu, ale aj pre mladosť a kultúru. Práve to Nový Sad v tejto časti mesta celé roky potreboval. Aj sa ho konečne dočkal.

                                                                                          O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs