Rozpočet, aféry, zatknutia…

1.okt 2013

Z 20. ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA APV

Po letnej prestávke sa pred poslancami Zhromaždenia AP Vojvodiny znovu ocitli bežné povinnosti. Na 20. zasadnutí, ktoré prebiehalo vo štvrtok 26. septembra, hlavným bodom rokovania bola správa o realizácii rozpočtu AP Vojvodiny v prvej polovici bežného roku. Podrobný pohľad na finančné trendy prezentovali pokrajinský tajomník pre financie Zoran Radoman a predseda Výboru pre rozpočet a financie Martin Zloch. Podľa prezentovaných údajov v prvej polovici tohto roku boli dosiahnuté príjmy na úrovni 40,71 %  plánovaných, pokým celkové výdavky vynášajú 30,94 %. Pred začiatkom zasadnutia podpredseda vlády Vojvodiny prof. Dragoslav Petrović vyjadril očakávanie, že nové zloženie vlády Srbska bude mať  pochopenie a rokovanie o schválení Zákona o financovaní AP Vojvodiny čoskoro zaradí do rokovacieho programu Zhromaždenia Srbska. Podľa neho  potrebné je, aby sa čím skôr schválil tento zákon, keďže z analýzy súčasného rozpočtu vyplýva, že terajšie mechanizmy nezabezpečujú dosiahnuť rozpočtové prostriedky stanovené Ústavou. Pripomenul, že by pracovné teleso vlády Srbska a vlády AP Vojvodiny malo spoločne vypracovať návrh zákona. V opačnom prípade pokrajinská vláda postúpi vláde Srbska návrh zákona, ktorý samostatne vypracovala.

Rozpočet nebol jediným bodom, ktorý vyvolal polemiku. Ostrejšia debata sa viedla aj okolo návrhu na nového pokrajinského verejného právneho zástupcu, keďže doterajší  Daniel Tomašević podal demisiu na tú funkciu. Za novú pokrajinskú verejnú právnu zástupkyňu je zvolená Jelena Pušićová, doterajšia námestníčka  pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Členovia opozície vyjadrili svoj nesúhlas k tomuto návrhu preto, že sa o rozhodnutí predsedu AP Vojvodiny Bojana Pajtića dozvedeli z tlače. Ako aj preto, že sa v určitých médiách meno Jeleny Pušićovej spájalo s rôznymi aférami v Novom Sade počas mandátu bývalého novosadského primátora Igora Pavličića, keď bola Pušićová poverená komunálnymi záležitosťami. Novozvolená pokrajinská verejná zástupkyňa je manželkou Bogdana Pušića, ktorý v ten istý deň podal demisiu na funkciu zástupcu náčelníka služby Kriminalistickej polície a vedúceho pracovnej skupiny, ktorá mala preskúmať 24 sporných privatizácií.

J. Pániková

40zhrom-tlac_JPGDve tlačovky

Dvojhodinová prestávka bola využitá na dve mimoriadne konferencie pre novinárov. Prvá avizovala konferenciu Demokratická strana a narýchlo po nich aj Srbská pokroková strana. Pred budovou vlády AP Vojvodiny členovia Demokratickej strany v čele s predsedom Draganom Đilasom a podpredsedom Bojanom Pajtićom prví vystúpili pred novinárov. Zamerali sa na zatknutie funkcionára DS  Borislava Novakovića, ktoré Bojan Pajtić ocharakterizoval ako zverské. Podľa neho takým konaním sa popiera každá idea spravodlivosti a slobody občanov v Srbsku a takým imidžom sa Srbsko nikdy nedostane do Európskej únie. Zvrhnutý belehradský primátor Dragan Đilas vyhlásil, že Novakovićovo zatknutie nie je právne, ale politické. Avšak na ich vyhlášky repliku mali členovia Srbskej pokrokovej strany. Predseda poslaneckého klubu SNS v Zhromaždení Vojvodiny Predrag Matejin vyhlásil, že vystúpenie Demokratickej strany bolo narúšaním právnych noriem a svojrázny nátlak na súdnictvo a sudcov, ktorých si sami zvolili. Vystúpenie pred vládou Vojvodiny označil za neprimerané.   

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs