Nie sú hosťky, ale hostky

Nie sú hosťky, ale hostky

🕔9. feb 2015

Slovíčko „hosťky“, veľmi frekventované v hovorovej podobe a aj v tých-ktorých spisovných prejavoch, nie je zaradené medzi spisovné slovíčka v slovníkoch spisovnej slovenčiny; je teda nesprávne. Znovu tu zaznamenávame pokus o získanie novotvaru, avšak nie aj celkom úspešne. V spisovnej slovenčine podstatné

Čitať viac
Oprášiť spomienky a gramoplatňu

Oprášiť spomienky a gramoplatňu

🕔8. feb 2015

Podľa písania nášho týždenníka v dňoch 1. a 2. marca 1974 Miestna konferencia Zväzu mládeže v Kysáči zorganizovala prvú gitariádu. Ako novinár Vladimír Dorča uvádza, mala súťažiaci ráz a zúčastnilo sa na nej 11 bitových vokálno-inštrumentálnych súborov z Nového Sadu, Starého Bečeja, Báčskeho Petrovca, Báčskej

Čitať viac
Teta sveta

Teta sveta

🕔7. feb 2015

Asi mal Lev Nikolajevič Tolstoj jasnovidecké schopnosti, keď budúcnosť maliarstva veštil slovami: „Umenie budúcnosti je umením ľudovým, umením, ktoré budú môcť všetci pestovať a všetci chápať, ktoré bude zrozumiteľným bez ohľadu na kastu a národnosť.“ Nebolo potrebné veľmi pátrať po zemeguli a presviedčať

Čitať viac
Pomaly sa rozbiehajú

Pomaly sa rozbiehajú

🕔7. feb 2015

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v rámci ktorého pôsobia početné komisie, má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení. V stredu 28. januára členovia výboru spolu s novozvoleným predsedom Jánom Slávikom formovali komisie a navrhli ich členov, schválili rokovací program a zmienili sa

Čitať viac
Doktoráty vo verejnom registri

Doktoráty vo verejnom registri

🕔6. feb 2015

EDITORIÁL Vysoké vzdelávanie v našej krajine neraz čelí otrasom, ale stále je podľa slov ministra Verbića „najkvalitnejšou časťou vzdelávacieho systému v Srbsku“. Pred štyrmi mesiacmi schválené zmeny zákona o jeho regulovaní majú ho ešte zdokonaliť. Jednou z tých zmien Zákona o vysokom vzdelávaní, ktorá sa

Čitať viac
Vytýčili si priority

Vytýčili si priority

🕔6. feb 2015

ZASADAL VÝBOR PRE INFORMOVANIE NRSNM Nevyhnutná privatizácia lokálnych médií, permanentné zdokonaľovanie novinárov a všeobecné zasadzovanie za kvalitnejšie mediálne obsahy budú prioritami Výboru pre informovanie NRSNM v nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období. Tou prvou a možno aj najpálčivejšou otázkou sa naplno začnú zaoberať už teraz.

Čitať viac
Ozaj dôležité

Ozaj dôležité

🕔6. feb 2015

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ŽELJKO MITKOVSKI, NADÁCIA ANA A VLADE DIVAC – Jedným z významných aspektov činnosti nadácie sú aj mládežnícke projekty? – Naša nadácia v roku 2011 začala realizáciu svojho mládežníckeho programu pomenovaného Skutočne dôležité. Už počas ďalšieho roku, na základe identifikovania

Čitať viac
Zima s knihou v Kysáči

Zima s knihou v Kysáči

🕔5. feb 2015

Prvé tohtoročné podujatie Zima s knihou sa realizovalo v Kysáči v stredu 4. februára v Miestnej knižnici Michala Babinku. Spoločne ho usporiadali Spolok kysáčskych žien a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Na večierok prišlo zo 30 milovníkov kníh, ktorých privítala Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka SKŽ.

Čitať viac
Formovali sedem komisií

Formovali sedem komisií

🕔5. feb 2015

Prvé zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Konštituovaním komisií a predložením predbežných plánov na nadchádzajúce obdobie štartovala prvá schôdza nového zloženia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 29. januára. Na decembrovom zasadnutí

Čitať viac
Obavy (ne)boli opodstatnené

Obavy (ne)boli opodstatnené

🕔5. feb 2015

Už bezmála 30 rokov aradáčski vinohradníci a vinári hodnotia kvalitu vyrobeného vína a volia najlepšie aradáčske vína. Tak bolo aj tohto roku na 28. degustácii, keď najprv 30. januára hodnotili červené a rosé, a potom 1. februára biele vína. Z uvedených troch druhov vína

Čitať viac