25 úspešných rokov palanského spevokolu

17.dec 2019

25 úspešných rokov palanského spevokolu

V nedeľu 15. decembra, na tretiu adventnú nedeľu, bolo v palanskom evanjelickom kostole slávnostne. Presnejšie cirkevný zbor oslavoval 25 rokov kontinuálneho pôsobenia spevokolu. Pri tejto príležitosti bol usporiadaný koncert cirkevného spevokolu, koncipovaný tematicky – vianočne.  

Na začiatku základné údaje o cirkevnom zbore prečítala manželka bývalého farára palanského Viera Kollárová, ktorá bola zároveň iniciátorkou vzniku spevokolu, a aktívna je v ňom dodnes. Počas koncertu prečítala ďalšie dva texty – Naše spevokolyO Vianociach.

Nasledoval prednes náboženských vianočných piesní, ktoré sa členky naučili od samotného vzniku. 17-členný, v súčasnosti ženský spevokol predviedol 10 vianočných piesní, interpretovaných viachlasne. Tematická koncepcia koncertu pozitívne vplývala na všetkých prítomných.

V rámci koncertu zaznela báseň Adventná v podaní manželky súčasného palanského evanjelického farára Alexandry Grňovej. Dojímavý text s vianočnou tematikou prečítala Anna Valášeková.

V záverečnej časti sa prítomným prihovoril palanský evanjelický farár Vladimír Grňa, ktorý zdôraznil na význam spevokolu v rámci cirkevného zboru. Osobitne zdôraznil na vplyv iniciátorky založenia spevokolu a Vladimíra Kováča, ktorý ho úspešne vedie už dlhé roky.

Na záver členky spevokolu poďakovali vedúcemu Vladimírovi Kováčovi, za úspešné a profesionálne koordinovanie spevokolu. V rámci medzizborových aktivít a vzťahov, koncert palanského spevokolu navštívili členky petrovského Oltárneho krúžku žien. Po ukončení koncertu nasledovalo pohostenie na evanjelickej fare.

Význam cirkevného zboru spočíva nielen v interpretácii piesní s náboženskou tematikou, ale aj vo vzájomnom, pravidelnom stretávaní sa členiek v rámci skúšok na evanjelickej fare. Pôsobením spevokolu akoby ožíva cirkevný zbor, pri každých slávnostných službách Božích a významných okamihoch. Predstavuje určitú hybnú silu cirkevného zboru, ktorý je z roka na rok menej početnejší. V prípade, že staršie členky z pochopiteľných príčin opustia spevokol, do radu prichádzajú mladšie, no ale aj tých je čoraz menej. No klesať duchom však netreba, lebo palanský spevokol určite bude aktívny ešte dlhé roky.

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs