Pokrajinský tajomník Vladimir Batez navštívil Kovačicu

18.dec 2019

Pokrajinský tajomník Vladimir Batez navštívil Kovačicu

Pokrajinský tajomník pre šport a mládež Vladimir Batez dňa 17. decembra navštívil Obec Kovačica a podpísal zmluvy o udelení finančných prostriedkov základným školám v Kovačici a Uzdine vo výške 3 360 000 dinárov.

V rozhovore s predsedom Obce Kovačica Milanom Garaševićom

Program Batezovej návštevy sa začal stretnutím s predsedom Obce Kovačica Milanom Garaševićom, s ktorým viedol rozhovor na tému spolupráce medzi pokrajinským sekretariátom a vedením Kovačickej obce v oblasti športu a mládeže.

Vladimira Bateza v Základnej škole Mladých pokolení privítala riaditeľka Anička Bírešová s kolektívom a žiakmi a podpísané boli zmluvy o udelení finančných prostriedkov, ktoré kovačická ZŠ získala na Súbehu APV pre sanáciu, adaptáciu a vybavovanie športovej infraštruktúry.

Podpisovanie zmlúv o udelení finančných prostriedkov s riaditeľkou kovačickej ZŠ Aničkou Bírešovou

Ide o prostriedky vo výške o niečo viac než 2 milióny dinárov, z čoho 1 775 000 dinárov je venovaných na sanáciu telocvične a 285 000 dinárov na vybavenie potrebnými rekvizítmi pre hodiny telesnej výchovy. V ten istý deň pokrajinský tajomník Vladimir Batez navštívil Základnú školu Sv. Georgija v Uzdine a s tamojším riaditeľom podpísal zmluvy o udelení finančných prostriedkov vo výške 1 300 000 dinárov určených pre sanáciu telocvične, čiže opravu dlážky a stien a renováciu prezliekární.

Vladimir Batez sa prihovoril žiakom v telocvični ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

Vo vyhláške pre médiá Vladimir Batez poznamenal, že ide o významnú finančnú pomoc pokrajinského sekretariátu, lebo športová infraštruktúra v školách vlastne predstavuje základ nášho športu. S ohľadom na to, že mnohé školské telocvične na území Vojvodiny sú vystavané príliš dávno, potrebujú adaptáciu a renováciu a preto sa značná časť prostriedkov venúva na tieto účely.

Pokrajinský tajomník pre šport a mládež Vladimir Batez v ten istý deň navštívil aj priestor ŠRC Slávia v Kovačici a zoznámil sa s činnosťou tunajších džudistov.

S. LENHART
S. LENHART

STEVAN LENHART (1976) Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Prvý článok uverejnil roku 1996 v mládežníckom časopise Vzlet. Roku 2000 začal prispievať do Hlasu ľudu ako externý dopisovateľ a od roku 2007 je členom redakcie tohto týždenníka. V období 2010 – 2017 pôsobil ako zodpovedný redaktor časopisu Vzlet; od januára 2018 do septembra 2019 bol úradujúcim zodpovedným redaktorom Hlasu ľudu. V súčasnosti je redaktorom prílohy pre kultúru, vedu, umenie a literatúru Obzory.