24.máj 2013

21matis

NIELEN NIEKTORÝ SLOVNÍK, ale aj matematika dokáže byť zaujímavá ako detektívka. Dennodenne to potvrdzuje i podujatie Máj – mesiac matematiky. Trvá od 29. apríla do 29. mája a zorganizovali ho Stredisko pre promovanie vedy a Matematický inštitút Srbskej akadémie vied a umení. Do vedecko-populárnych akcií, ktoré súbežne prebiehajú v dvadsiatich mestách Srbska, sa vlani zapojilo okolo stotisíc žiakov, študentov, vôbec milovníkov poprednej exaktnej vedy. Očakáva sa, že  tohto roku účastníkov matematických dielní, interaktívnych výstav, populárnych prednášok, filmových projekcií a verejných tribún bude i viac. Na snímke je záber z galérie niekdajšieho Obchodného domu Belehrad v strede metropoly, ktorá je tiež súčasťou akcií v znamení troch M – mája mesiaca matematiky.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs