Výstavy, hviezdy a divadlo

24.máj 2013
Poznáte ich? Sú to autori výstavy z muzeálnej zbierky starých fotografií: Anna Séčová-Pintírová a Marijan Pavlov

Poznáte ich? Sú to autori výstavy z muzeálnej zbierky starých fotografií: Anna Séčová-Pintírová a Marijan Pavlov

Do akcie Noc múzeí, ktorá sa po desiaty raz realizuje v Srbsku, sa zapojilo Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci. V sobotu 18. mája od predvečera až neskoro do noci prichystalo viaceré podujatia, aby animovalo návštevníkov.

Prvou akciou bolo otvorenie výstavy fotografií pod názvom Poznáte ma? V predsieni Slovenského vojvodinského divadla návštevníci mali príležitosť pozrieť si výber fotografií z etnologického fotoarchívu Múzea vojvodinských Slovákov. Fotografický archív tvorí tisícová zbierka fotografií prevažne zo slovenských osád vo Vojvodine, zväčša zo začiatku 20. storočia. Výstavu tvoria rodinné fotografie ľudí rozličných spoločenských skupín v krojoch, ale i v civilnom obleku. Expozícia predstavuje dôležité momenty v živote človeka, ako sú rodinné obyčaje (krst, svadba a pohreb), pracovné príležitosti (práca v poli, stavba domu, zabíjačka a oberačka), tiež spoločenské a obchodné momentky.

Nadšenci vesmíru Janko Mravík a Jaroslav Grňa aj tohto roku nastavili svoje teleskopy, aby sa všetci záujemcovia mohli popozerať na jednotlivé hviezdy

Nadšenci vesmíru Janko Mravík a Jaroslav Grňa aj tohto roku nastavili svoje teleskopy, aby sa všetci záujemcovia mohli popozerať na jednotlivé hviezdy

Autori výstavy sú etnológovia Anna Séčová-Pintírová a Marijan Pavlov. Ako nám povedal M. Pavlov, ide o zväčšené printy muzeálnych fotografií bez serióznejšieho textového opatrenia z dôvodu, že sa autori nedopátrali po inventárnu knihu zbierky fotografií, kde sú detailnejšie údaje. Preto pomenovanie výstavy Poznáte ma? Cieľom autorov je vyprovokovať prevažne starších spoluobčanov, aby doplnili údaje o vystavených fotografiách.

Na vernisáži sa okrem autorov prihovárali riaditelia SVD Ivana Ilićová, MVS Pavel Čáni. Výstavu otvorila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská.

V pokračovaní večera v rámci Noci múzeí v malom parku pred SVD záujemcovia sa mohli bližšie podívať na jednotlivé planéty alebo mesiac. Umožnili im to členovia astronomickej spoločnosti Univerzum v Báčskej Palanke, profesor Jaroslav Grňa a Janko Mravík, ktorí tu nainštalovali astronomické teleskopy. Záujemcom odborne vysvetlili záhady vesmíru. Tohto roku im priblížili planétu Saturn, jeho prstene a Mesiac obiehajúci okolo Zeme.

Nakoniec o 22.00 hodine na javisku SVD reprízovo uviedli divadelné predstavenie Helverova noc v réžii Richarda Sanitru. V role Helvera hrá Branislav Čeman a v role Karly Daniela Legíňová-Sabová.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs