Motív lásky ku Dňu školy

24.máj 2013

Tak ako každý rok, aj v tomto roku žiaci a profesori Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa náležite pripravili na májovú oslavu Dňa školy. Deň školy skôr oslavovali v decembri, keď sa narodil učiteľ a spisovateľ Ján Čajak, ktorého meno škola nesie od roku 1958.

Novinkou v práci so žiakmi je aj dychový orchester

Novinkou v práci so žiakmi je aj dychový orchester

Práve na oslavy 150. výročia narodenia Jána Čajaka a na programy, ktorými si toto významné jubileum budeme pripomínať, sa zameriame v tomto roku, zdôraznil riaditeľ školy Ján Brna pri otvorení kultúrno-umeleckého programu v piatok 17. mája v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Na program si okrem hostí z okolitých osád a učiteľov vo výslužbe petrovskí učitelia a žiaci pozvali aj rodičov a príbuzných, ktorí do posledného miesta vyplnili sieň. Všetci spolu mali možnosť pozrieť si tematický program inšpirovaný priateľstvom. Vo veselom žiackom programe sa striedali pesničky, recitácie, divadelné scénky a hudobné čísla buď jednotlivých žiakov alebo chóru, zboru speváčok, gitaristov či dychového orchestra a viac skupín ľudových tanečníkov a tanečníc moderných tancov.

Pod scenár programu sa aj tohto roku podpísala profesorka Anna Speváková, scénky prichystali Danka Nakićová a Jasna Ožvátová, s tanečníkmi pracovali Zuzana Fabianová, Mariana Topoľská a Anna Lovásová, hudobné body nacvičili Mariena Stankovićová-Kriváková, Samuel Kováč a Michal Struhár.

Družba učiteľov pokračovala pri slávnostnej večeri vo vestibule základnej školy.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs