Osem predstavení v súťažnej časti

24.máj 2013

Otvorením výstavy Na počesť hercov, portrétov hercov Srbského národného divadla 1945 –1985 v aule divadelnej sály sa v sobotu 18. mája v Starej Pazove začala tohtoročná 51. prehliadka ochotníckych divadiel Vojvodiny. Prehliadku v divadelnej sále slávnostne otvorila Tanja Boškovićová, známa herečka.

V nedeľu na prehliadke vystúpili Šíďania  – členovia Divadla Branislava Nušića a Kultúrno-vzdelávacieho centra s predstavením Soba za uspavanku; autorom textu a režisérom je Cvetin Aničić

V nedeľu na prehliadke vystúpili Šíďania – členovia Divadla Branislava Nušića a Kultúrno-vzdelávacieho centra s predstavením Soba za uspavanku; autorom textu a režisérom je Cvetin Aničić

Na slávnostnom otváracom programe, v ktorom vystúpili žiaci Hudobnej školy Mr. Ljubinka Lazića z Vojky, sa zúčastnil Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. Prízvukoval, že táto lokálna samospráva nevkladá iba do hospodárstva, lež i do kultúry. Odborný spolupracovník Ústavu pre kultúru Vojvodiny Vladimir Ris sa poďakoval Pokrajinskému sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie a Obci Stará Pazova za finančnú podporu 51. PODV. V tohtoročnej vojvodinskej divadelnej produkcii bolo 50 predstavení a selektor Ratko Radivojević na túto prehliadku vybral osem najúspešnejších divadelných súborov, a to zo Starej Pazovy, Šídu, Uzdinu, Kovinu, Crvenky, Jašu Tomića, Kuly a Kruščića.

Organizátormi prehliadky sú Ústav pre kultúru Vojvodiny, Zväz ochotníkov Vojvodiny, Obec Stará Pazova, Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova a Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Výkony hercov na 51. prehliadke ochotníckych divadiel Vojvodiny sledujú dve poroty – odborná porota (Sonja Stipićová, herečka, Vojislav Soldatović, režisér, a Dr. Svetislav Jovanov, predseda, dramaturg, všetci z Nového Sadu) a stála porota obecenstva (Katarína a Zlatko Fábryovci, Nataša Filipová, Radica Števanov, Aleksandar Petrović a Vladimír Hric).

Tri najúspešnejšie predstavenia podľa rozhodnutia odbornej poroty budú prezentovať Vojvodinu na republikovej prehliadke ochotníckych divadiel v Kule. Súťažnú časť prehliadky otvoril domáci divadelný súbor SKUS hrdinu Janka Čmelíka a SD VHV Stará Pazova s predstavením Babylon autorského projektu Miroslava Kožíka. Po každom divadelnom predstavení sa v aule divadelnej sály vedú rozhovory, ktoré i tohto roku má na starosti Miloš Lazić, divadelný producent. Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova každý deň vydáva bulletin.

                                                         A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs