Republiková súťaž zo slovenčiny

24.máj 2013

V nedeľu 19. mája v Základnej škole 15. októbra v Pivnici bola republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov z jedenástich základných škôl. Organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Koordinátormi boli profesori pivnickej školy Zuzana Valentíková a Patrik Malina. Súťaž otvorila Miroslava Šolaja, náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Báčska Palanka.

Odmenené ôsmačky: Tabita Vágalová, Iva Mojovićová a Marína Imreková (zľava)

Odmenené ôsmačky: Tabita Vágalová, Iva Mojovićová a Marína Imreková (zľava)

Kým žiaci robili testy, v pivnickej škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, ktorého predsedníčkou je Mária Andrášiková. Vesna Kámaňová z Pivnice v prednáške Umelecký prednes poézie a prózy hovorila, ako postupovať v práci s recitátorom. Zuzana Lenhartová z Kovačice informovala o webovej stránke vo svetle príprav na záverečné skúšky pre ôsmakov. Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prezentovala program na elektronické vysvedčenia a Alena Pešková z Ústavu pre učebnice podala zoznam kníh pre školy.

V aule školy bola nainštalovaná výstava Spolku žien z Pivnice Izba v minulosti a v slávnostnej sieni sa primeraným kultúrno-umeleckým programom predstavili pivnickí žiaci.

Neľahkú prácu v hodnotení žiackych testov mala porota v zložení Dr. Anna Makišová (predsedníčka), Mr. Zuzana Týrová, Ma. Jasna Uhláriková, Mariena Korošová a Alena Pešková. Najlepšie boli siedmačky Hana Čížiková (1. miesto) z Kovačice, Rebeka Majdlíková (2. miesto) z Padiny a tretie miesto si rozdelili Katarína Rumanová zo Starej Pazovy a Anna Pálenkášová z Padiny.  Odmenené ôsmačky boli Iva Mojovićová (1. miesto) zo St. Pazovy, Tabita Vágalová (2. miesto) a Marína Imreková (3. miesto), obe z Pivnice. Riaditeľka pivnickej školy Tatiana Naďová odovzdala darčeky odmeneným žiačkam, každej škole, kvetmi sa odvďačila profesorkám slovenčiny Vierke Papovej a V. Kámaňovej, ako aj štyrom pivnickým žiačkam, ktoré sa zapojili do súťaže v školskom roku 2012/13: M. Imrekovej, T. Vágalovej, Kristíne Vinkoviťovej a Želke Žihlavskej.

Odmenení žiaci pobudnú na 10-dňovom pobyte na Detskej krajanskej univerzite v Banskej Bystrici v dňoch 5. až 15. júla. Organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré v spolupráci s NRSNM finančne podporí cestu a pobyt. Finančne prispeje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Republikovú súťaž podporili Zhromaždenie obce B. Palanka, Filozofická fakulta v N. Sade – Oddelenie slovakistiky, Ústav pre učebnice v N. Sade, a z Pivnice: MS, Spolok žien, cirkevný zbor, Ochotnícke divadlo Janka Čemana, SKUS Pivnica a početní rodičia. Tento perfektný nedeľný deň si zaslúžil tú najlepšiu známku.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs