V KNIŽNICI

24.máj 2013

???????????????????????????????

V KOVAČICKEJ OBECNEJ KNIŽNICI je dnes 73 909 kníh a 2 862 užívateľov. Pätnásteho mája v knižnici oslávili osemnáste narodeniny a o deň neskoršie usporiadali netradičné oslavy dospelosti. Z knižnice, v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou, oslovili kovačických gymnazistov, aby spoločne urobili program v priestoroch knižnice. Za jednu školskú hodinu sa bohatým a vydareným programom predstavili maliarka Tamara Šipická, recitátori Nina Chalupová a Martin Chrťan, speváčky Marija Trnjanac a Kristina Ateska, hudobníci Tanja Vujović a Ivan Vasić, prozaici a poeti s vlastnou tvorbou, a to Kristína Markov, Vlastimír Povolný a Saňa Strakúšeková (na snímke), ako i zamestnanec gymnázia Gabriel Babuc. Nechýbala ukážka z divadla Učené ženy Gymkoteátra. Program moderovali Anna-Andrea Holíková a Emília Vlajinová. Účastníci a diváci si na záver pochutnali na narodeninovej torte.

Ján Špringeľ  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs