Deň školy

24.máj 2013

Školský rok 2012/2013 sa pomaly chýli ku koncu a v staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka vo štvrtok 16. mája oslávili Deň školy. Slávnostný program bol v divadelnej sále a odznel v znamení hudby, tanca a pekného slova.

Z programu oslavy Dňa školy

Z programu oslavy Dňa školy

Na tradičnej májovej oslave Dňa školy sa zúčastnili početní hostia – predstavitelia lokálnej samosprávy, Miestneho spoločenstva, slovenských inštitúcií a ustanovizní v meste… ako i delegácia zo Slovenska – starostovia obcí z mikroregiónu Podunajsko zahrnujúceho obce Miloslavov, Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo a Most pri Bratislave. Hostí, priateľov školy, žiakov a ich rodičov, učiteľov a bývalých osvetových pracovníkov na slávnostnom programe privítal riaditeľ Janko Havran. Okrem iného povedal, že i tento školský rok bol pre žiakov tejto školy úspešný. Pripomenul aj skvelé výsledky žiakov na početných  obecných a oblastných súťažiach, ich angažovanosť v kultúrnom živote mesta, najmä v tanečných, recitačných a divadelných skupinách.

Žiaci v programe ukázali iba malú čiastku toho, čo sa počas roka v škole naučili. Za pekný program žiakom a ich učiteľom sa v mene delegácie zo Slovenska poďakoval Milan Baďanský, starosta Obce Miloslavov a predseda mikroregiónu Podunajsko.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs