Na 4. bienále 24 výtvarníkov amatérov

18.dec 2016

Na 4. bienále 24 výtvarníkov amatérov

V párnych rokoch Galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci usporadúva výstavu prác slovenských výtvarníkov, ktorí sa umeleckou tvorbou zaoberajú so záľuby. Tohto roku bienále výtvarníkov amatérov slávnostne otvorili včera podvečer.

Organizátorom sa podaril nevšedný kúsok: zoskupili 24 výtvarníkov a podľa žánrového prejavu ich prác ich mohli rozdeliť na dve presné polovie do dvoch výstavných priestorov. V prvej miestnosti sú práce 12 maliarov, ktorí znázorňujú realistické motívy, najčastejšie krajinky, zátišia, kvetinové aranžmány, figurálne kompozície, portréty. Presne ďalších 12 autorov, ktorých práce sú v ďalšej výstavnej miestnosti, inklinujú k insitnej tvorbe, abstrakcii, alebo k individuálnej výtvarnej štylizácii.

Na vernisáži spievala Jarmila Kolárová

Na vernisáži spievala Jarmila Kolárová

V príhovore návštevníkom na včerajšej vernisáži o tohtoročných akciách v Galérii Zuzky Medveďovej hovoril Mr. Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov. Bližšie o príprave a o náplni tejto bienálnej výstavy výtvarníkov amatérov sa zmienil jej komisár Vladimír Valentík.

Podčiarkol, že okrem autorov, ktorí sa predstavujú na každom tomto stretnutí, sú tu aj nové mená a to z menších prostredí. Veľký význam táto výtvarnícka akcia má práve vďaka tomu, že ponúkla verejnosti práce zanietencov, ktorí vo svojich prostrediach nemajú takú prezentačnú možnosť (z Hajdušice, Lugu, Jánošíka…). Bienálnu výstavu výtvarníkov amatérov podporili Pokrajiský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, NRSNM a Obec Báčsky Petrovec.

Na pamiatku aj spoločná fotka účastníkov s organizátormi výstavy

Na pamiatku aj spoločná fotka účastníkov s organizátormi výstavy

Autori prác, najčastejšie olejomalieb, sú z 10 prostredí, a sú to: Milina Balážová, Viera Bažaľová, Juraj Berédi, Ján Chlpka, Zlata Červená-Kaloian, Zuzana Ferková, Branislav Galamboš, Zuzana Gedeľovská, Miroslav Hraško, Mária Ivičiaková, Daniel Kopčok, Samuel Legíň, Anna Liptáková, Ondrej Marčok, Ján Miškovic, Mária Páliková, Zuzana Pudelková, Jarmila Sabová-Barcová, Mária Sláviková, Mária Struhárová, Anna Struhárová, Vlasta Triašková, Peter Valášek a Michal Virág. Pätnásti z nich prišli i na otvorenie výstavy a tešili sa i peknému počtu ďalších návštevníkov – záujemcov o ich tvorbu.

Sobotňajšiu vernisáž spestrila prednesom dvoch piesní speváčka Jarmila Kolárová. Výstava je otvorená do 28. februára 2017.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs