Pavčok a Amidžićová – laureáti festivalu Letí pieseň, letí 2016

19.dec 2016

Pavčok a Amidžićová – laureáti festivalu Letí pieseň, letí 2016

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí má za sebou 18 ročníkov, v rámci ktorých doteraz vznikol chvályhodný počet skladieb rozličných žánrov vokálno-inštrumentálnej hudby pre deti.

InterprétkaUna Amidžićová-laureátka festivalu Letí pieseň, letí 2016

InterprétkaUna Amidžićová-laureátka festivalu Letí pieseň, letí 2016

Tohtoročný festival hudobnej tvorby pre deti sa usporiadal včera večer v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, v rámci ktorého odznelo 15 nových skladieb.

Rovnaký počet mladých spevákov spevádzali vopred pripravené nahrávky nových skladieb a veľký detský spevácky zbor pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st. Keď odznelo 15 pesničiek, členov odbornej poroty Valentína Grňu, Jarmilu Juricovú-Stupavskú, Pavla Tomáša ml. a Máriu Kotvášovú Jonášovú čakala neľahká práca. Kým analyzovali a hodnotili, obecenstvo v sieni DK na osobitných lístkoch okrúžkovaním volilo najlepšieho speváka a najkrajšiu skladbu.

Sympatie obecenstva získala skladba Sen autora Jána Dišpitera a podľa ich hodnotenia najkrajší prednes podala Una Amidžićová z Nového Sadu, ktorá si zároveň vyspievala aj I. cenu odbornej poroty.

Ema Galambošová predniesla výťaznú skladbu autora Ondreja Pavčoka

Ema Galambošová predniesla výťaznú skladbu autora Ondreja Pavčoka

Podľa hodnotenia odbornej poroty prvú cenu, ako aj zlatú plaketu NRSNM, získala skladba Bozkal pavúk mušku, autora Ondreja Pavčoka. Pieseň predniesla Ema Galambošová z Hložian. Podľa rozhodnutia posudzovacej komisie druhú cenu za interpretáciu si vyspievala  Katarína Válovcová z Kovačice, kým sa tretia cena za prednes dostala do rúk tiež Kovačičanke, Anne Ďurišovej. Druhú cenu za skladbu Menová získala Elena Krošláková a skladateľovi Zlatkovi Klinovskému sa za skladbu Rybárska dostala 3. cena odbornej poroty. Najlepší text na festivale napísala textárka Anna Čapandová.

Spoluorganizátorom festivalu, ktorý prerástol svoje lokálne hranice a stal sa podujatím celomenšinového významu, sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Dom kultúry 3. októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici. Festival finančne podporila aj Obec Kovačica. Program viedla moderátorská dvojica Alexandra Čížiková a Dušana Babincová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs