V Kolektíve kretívnych amatérov vystavená tvorba mladých autorov

19.dec 2016

V Kolektíve kretívnych amatérov vystavená tvorba mladých autorov

Vystavu slávnostne otvoril Pavel Cicka. Na snímke prvý zľava.

Vystavu slávnostne otvoril Pavel Cicka, insitný maliar z Kovačice. Na snímke prvý zľava

Po repríznom odznení predstavenia TMA, ktoré bolo v piatok 16. decembra 2016, mladí Kovačičania, členovia Kolektívu Kreatívnych Amatérov sa rozbehli do ďalšej aktivity.

Včera večer vo výstavných priestoroch Kokram-u slávnostne otvorili výstavu výtvarnej tvorby troch mladých výtvarníkov: Maríny Jonášovej a Jarmily Cickovej z Kovačice a Jána Vĺčeka z Padiny.

Po slávnostnom otvorení výstavy, kde sa prihovoril Pavel Cicka, známy majster štetca a insitnej tvorby z Kovačice, milovníci umenia sa dali inšpirovať prácami, v ktorých bola zastúpená prevažne grafika, totiž práce vytvorené ceruzou.

Insitný maliar Cicka pri tejto príležitosti vyzval mladých, aby neskrývali svoj talent a aby dali vedieť o sebe a o svojej tvorbe. Takisto aby takýmto a podobným spôsobom prezentovali verejnosti to, čím sa zaoberajú.

Výstava týchto troch mladých výtvarníkov bude sprístupnená verejnosti do 22. decembra aktuálneho roku.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs