Nino Brajović je nový štátny tajomník pre informovanie a médiá

19.dec 2016

Nino Brajović je nový štátny tajomník pre informovanie a médiá

Foto: Medijacentar

Foto: Medijacentar

Na dnešnom zasadnutí Vláda Srbska vymenovala Nina Brajovića, generálneho tajomníka Združenia novinárov Srbska, za nového štátneho tajomníka pre informovanie a médiá v Ministerstve kultúry a informovania.

Ako v oznámení uvádzajú, veria, že dlhoročná novinárska a redaktorská skúsenosť, profesionálny angažmán v Združení novinárov Srbska a početné získane uznania sú najlepším odporučením na vykonávanie zodpovednej funkcie štátneho tajomníka pre informovanie a médiá.

Brajović na tomto mieste vystriedal doterajšieho štátneho tajomníka Sašu Mirkovića.


Nino Brajović bol predsedom Združenia novinárov Srbska počas dvoch mandátov – od roku 2001 a 2009. Počas niekoľko posledných rokov zastupuje funkciu generálneho tajomníka tohto združenia.

V Televízii Belehrad pôsobil od roku 1983 do 1992, a od 1987 do 1991 bol špeciálnym reportérom z Kosova a Metóhie, Slovinska a Chorvátska. Počas posledných dvoch rokov pôsobenia na televízii bol redaktorom Dnevniku a vnútropolitickej redakcie RTS.

Bol hlavným redaktorom časopisu Novinarstvo (1994-1995) a riaditeľom marketingu vo vydavateľstve Klio (1995-1996).

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs