Ešte stále žijem

20.dec 2016

Ešte stále žijem

dsc_9562_resizeDnes na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bola tribúna pre žiakov pomenovaná Ešte stále žijem.

Budúci maturanti namiesto poslednej hodiny v učebni chémie v novom pavilóne sledovali podujatie Zväzu paraplegikov a kvadriplegikov Srbska a Rady pre bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec.

Na domácej pôde žiakov a hostí privítala riaditeľka gymnázia Anna Medveďová a v mene Rady pre bezpečnosť jej predseda a zároveň i predseda obce Srdjan Simić.

Dopravný inšpektor a člen Rady pre bezpečnosť Nebojša Stojisavljević vysvetlil o akú akciu pre bezpečnosť v doprave ide a uviedol, že podľa štatistiky v rokoch 2011 až 2015 v Báčskopetrovskej obci bolo 83 automobilových premávkových nešťastí, v ktorých bolo i mŕtvych šoférov a pasažierov. Až v 33 % z tohto počtu nešťastí účinkovali mladiství. Viac ako polovicu (55 %) z týchto mladých osôb v štatistike tvoria dievčence, ktoré spolu jazdili v automobile.

dsc_9567_resizePrednáška

Člen tohto zväzu Slavoljub Avdić zo Šabca v rámci akcie Ešte stále žijem hovoril o vlastných životných skúsenostiach z dopravnej nehody, po čom zostal ochrnutý a na vozíčku. Ako výstrahu mladým pokúsil sa vyrozprávať svoju životnú cestu. A ako prišlo k tomu, že veľkou rýchlosťou na diaľnici pretrpel ťažké zranenia. A aké trvalé následky bude musieť trpieť v ďalšom živote.

Všetkému tomu by sa azda mohol vyhnúť, keby predtým nebol pil. Keby si trochu oddýchol, pri jazde neriadil automobil veľkou rýchlosťou. A nie naposledy keby bol pripútaný pásom.

dsc_9571_resizeSimulácia opitosti

Po prednáške s premietaním krátkych filmov prítomní vyplnili aj dotazník. Žiaci mali možnosť vyskúšať vlastné motorické schopnosti. Aby mali možnosť bez následkov zistiť ako cíti a čo vidí účastník v doprave, keď predtým pil, na oči si nasadili špeciálnu masky. Masky vlastne simulujú určité percento podnapitosti. Takže skúsili kráčať po čiare, alebo cez prekážky so špeciálnymi okuliarmi. Nie jeden žiak pritom zistil, že nie je v stave kontrolovať svoje pohyby a vnemy.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs