Rozpočet obce Kovačica na rok 2017 – 714 miliónov dinárov

20.dec 2016

Rozpočet obce Kovačica na rok 2017 – 714 miliónov dinárov

Na dnešnom 7. zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica stredobodom pozornosti bol návrh rozhodnutia o rozpočte obce Kovačica na rok 2017 a návrh personálneho plánu na budúci rok. Z rozpočtu na rok 2017, ktorý vynáša 714 miliónov dinárov, prostriedky budu usmernené na rekonštrukciu Domu kultúry Michala Babinku v Padine, asfaltovanie ulíc v Debeľači a Samoši, na projekt zabezpečenia pitnej vody v Idvore, sufinancovanie výstavby stanice pre filtrovanie vody v Kovačici, vydláždenie centra Crepaje a pod. 

Okamih z dnešného zasadnutia ZO Kovačica

Okamih z dnešného zasadnutia ZO Kovačica

V ďalšich bodoch výbornícka väčšina zoskupená okolo Srbskej pokrokovej dala zelenú Rozhodnutiu o výmenách a doplnkoch rozhodnutia o lokálnych komunálnych poplatkoch na území obce Kovačica a o komunálnej činnosti.

Na dnešnej schôdzi je schválený aj návrh Lokálneho akčného plánu na zlepšenie vzdelávania, zamestnávania, zdravia a bývania Rómov v obci Kovačica na obdobie rokov 2016 až 2020. Na rokovacom programe boli i programy práce na rok 2017 verejných podnikov Naš Stan, Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax a verejných komunálnych podnikov v Kovačici, Padine, Crepaji, Debeľači, Uzdine, Samoši a Idvore.

Výborníci prerokovali a zelenú dali plánom a programom práce DK v Kovačici, Padine, Idvore, Debeljači, Uzdine, Crepaji a Samoši, ako i Turistickej organizácie obce Kovačica, Galérii insitného umenia a Obecnej knižnice Kovačica.

Výborníci 23 hlasmi podporili návrhy na vymenovanie riaditeľov Domu zdravia Kovačica, Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax, DK Michala Babinku v Padine a Jožef Atila v Debeljači. Novým riaditeľom v Obecnej knižnici v Kovačici sa stal Slobodan Stevanovski z Kačareva a  novými členmi školského výboru padinskej ZŠ sa stali Jano Sabo, Mária Kotvášová, Pavel Nosáľ, Vesna Juricová, Jasmina Šimáková, Ksenia Petrovičová, Paľo Karlečík, Verona Sabová a Vladimír Hudec. Zmeny nastali aj v školskom výbore kovačickej ZŠ, kde doterajšiu členku Natašu Feketyovú nahradila Marija Dinićová z Kovačice.

V poslednom 33. bode rokovacieho programu dnešného zasadnutia ZO Kovačica výborníci schválili zmenu jedného člena Dozornej rady DK 3. októbra, kde doterajšieho člena Želimíra Bartoša vystriedala Anna Svetlíková z Kovačice.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs