Za rozpočet obce Báčska Palanka jednohlasne

21.dec 2016

Za rozpočet obce Báčska Palanka jednohlasne

Foto: www.backapalankavesti.com

Foto: www.backapalankavesti.com

Rozpočet obce Báčska Palanka na rok 2017 počíta so sumou 1.519.061.137 dinárov.

Po dve a pol hodinovej diskusii za predostretý návrh zdvihli ruky všetci 33 prítomní výborníci Zhromaždenia obce Báčska Palanka. Odôvodňujúc návrh na rozpočet predseda obce Branislav Šušnica o. i. poznamenal, že sa vynasnažia naplánované zrealizovať.

V utorok 20. decembra na rokovacom programe 10. schôdze lokálnej samosprávy bolo úhrnne 17 bodov. Výborníci prijali aj celú sadu uznesení ako i plánov a programov práce zhromaždenia obce, verejných podnikov a iných subjektov na nadchádzajúci rok. Opozičníci ostre ale korektne kritizovali niektoré položky návrhu na rozpočet a nakoniec ho predsa podporili.

Výborníci Socialistickej strany Srbska o. i. podotkli, že časť týkajúca sa prostriedkov plánovaných pre oblasť poľnohospodárstva je „matrica, ktorá sa prepisuje z roka na rok.“ Radikáli tiež tvrdili, že položky týkajúce sa príjmov sú síce reálne naplánované, avšak sú „rovnaké ako po všetky tieto roky.“ Aktuálnej koaličnej väčšine zazlievali, že nedokončila to, čo obec začala pred rokmi – kým pri moci bola Srbská radikálna strana so svojimi koaličnými partnermi.

Z prijatého kádrového plánu vyplýva, že v obecnej správe Zhromaždenia obce Báčska Palanka je zamestnané celkove 129 osôb.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs