4. Festival slovenských ľudových krojov v Kysáči

22.sep 2019

4. Festival slovenských ľudových krojov v Kysáči

Sprievodom na bicykloch vykrojovaných žien a dievčin, ktorý bol zároveň prekvapením, sa včera v Kysáči uskutočnil 4. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine. V čele sprievodu bola Mária Petríková, Kysáčanka, čo kroj nosí každodenne a ktorú riaditeľ Kultúrneho centra (KC) Kysáč Pavel Surový volá aj krojovou módnou ikonou tejto dediny.

Bicyklový sprievod smeroval pred budovu KC, kde už boli zoradení tiež vykrojovaní účastníci festivalu. Po krátkej zastávke pred Kultúrnym centrom, počas ktorej Márii Petríkovej odovzdali fotomonografiu o kysáčskych krojoch, sprievod pokračoval na bicykloch kysáčskymi ulicami.

Otvorenie galérie a vernisáž

Nasledovalo otvorenie Galérie Dr. Ľudovíta Miloša Mičátka a vernisáž fotografií Slovenská svadba. Ide o výstavu predvojnových fotografií slovenských  mladých párov z Báčky, Banátu a Sriemu, ktorá je špeciálne pripravená pre túto príležitosť. Selekcia fotografií vznikla vďaka spolupráci KC Kysáč a Slovenského kultúrneho informačného centra SKIC. Česť otvoriť galériu pripadla Zdravkovi Jelušićovi, predsedovi Zhromaždenia mesta Nový Sad. Predseda Jelušić pri tejto príležitosti medziiným povedal, že by kolorit Vojvodiny iste nebol tým čím je bez Slovákov, ktorí si zachovali svoje dejiny. Tiež pripomenul, že sú Slováci v Srbsku mostom so Slovenskou krajinou a národom a preto, ako povedal, verí, že aj v budúcnosti spona srbského a slovenského národa bude silnieť vďaka podpore takýchto aktivít. Pritom pripomenul, že Mesto Nový Sad vložilo značné prostriedky, okolo 4,7 milióna dinárov do adaptácie galérie.

Prítomným sa prihovoril i Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč, zároveň riaditeľ a ideový tvorca Festivalu slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine a poslanec v pokrajinskom parlamente. Po privítaní prítomných okrem iného povedal, že vynovený priestor letného javiska, čiže galéria, bude slúžiť nielen na to, aby tu svoje práce predstavili umelci z Kysáča, ale aj z iných prostredí. Spomenul významný príspevok a podporu Mesta Nový Sad, ktoré vyčlenilo prostriedky na adaptáciu priestoru, v ktorom sa budú uskutočňovať mnohé kultúrne podujatia. Miroslav Brna, predseda SKIC Kysáč, na vernisáži povedal, že je priestor, ktorý otvorili, toho času modernou galériou a zmienil sa aj o fotografiách na výstave Slovenská svadba, ktoré datujú z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Projekt Slovenská svadba realizovali za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami ako i Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Otvorenie galérie a vernisáž hudobnými príspevkami obohatili Magdaléna Kaňová, Iveta Kováčová, Samuel Kováč a Ondrej Maglovský. Moderovala Anna Zorňanová.

Galaprogram

Galaprogram 4. Festivalu slovenských ľudových krojov v Kysáči tiež otvoril Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia Mesta Nový Sad. Program sa začal Slovenským etnomuzilákom Anička a Janíčko, ktorý režírovala Alisa Oravcová a naživo spievali Andrea Lačoková a skupina Lego duo z Báčskeho Petrovca. Týmto scénickým výstupom obohateným súčasnými a tradičnými slovenskými motívmi zobrazili segmenty zo života dvoch mladých ľudí.

Nasledovala módna prehliadka návrhárky Jaroslavy Wurll Kocanovej zo Slovenska, ktorá inšpiráciu pre svoju tvorbu našla v ľudových motívoch a v Kysáči predstavila kolekciu sviatočných a plesových šiat.

Pozornosť prítomných vo veľkej sále upútala i prehliadka starých slovenských krojov. Predstavili sa vykrojované dievčatá z Báčskeho Petrovca, Padiny, Selenče, Hložian, Pivnice, Starej Pazovy, Bingule, Kovačice, Aradáča, Lalite a Kysáča. Kroje a výstupy dievčat hodnotila porota v čele ktorej bola Vera Raičevićová, redaktorka RTS, a členmi boli Miroslav Benka, Mária Gašková, Anna Čúsová, Anna Zolnajová, Mária Marčoková a Dragan Milojević.

Na galaprograme festivalu bola i premiéra a krst knihy 70 sukieň mala… Ide o knihu o kysáčskom ľudovom odeve, venovanú Márii Petríkovej, ktorá sa z ľudového odevu nikdy nevyzliekla. Pri tejto príležitosti sa riaditeľ Surový pochvalne zmienil o spolupráci s Branislavom Kokavcom a najmä obetavosti Márie Petríkovej pri príprave tejto knihy. Spomenul tiež predsavzatie urobiť v Kysáči múzeum slovenských krojov, v ktorom každá slovenská dedina bude mať tri kroje: sviatočný, svadobný a pracovný. Milina Chrťanová, námestníčka pokrajinského tajomníka pre národnostné menšiny, sa poďakovala všetkým, čo spolupracovali na realizácii knihy Slovenská krása, ale aj najnovšej 70 sukieň mala… Okrem tety Petríkovej spomenula i Márie Gaškovú a Marčokovú, dievčatá, ktoré sa do krojov obliekali, aby ich ukázali v plnej kráse, ale vyzdvihla i snahy riaditeľa Surového, ktorý podľa jej slov zviditeľňuje Slovákov z Vojvodiny vo všetkých slovenských, ale i srbských prostrediach a na Slovensku. Spomenula i rad ďalších spolupracovníkov a zamestnancov KC Kysáč. Nasledoval krst knihy položenej k cukrovým barančatám a to domácou pálenkou, čo urobila Mária Petríková.

Galaprogram moderovala Anna Zorňanová a hudobné body predviedli Iveta Kováčová, Samuel Kováč, Katarína Martišová, Ondrej Maglovský a ženská speváka skupina KC Kysáč.

Na záver galaprogramu vyhlásili víťazky. Miss festivalu sa stala Alexandra Brtková z Báčskeho Petrovca. Špeciálnu cenu festivalu získala Katarína Hrubíková z Aradáča. Cena KC Kysáč sa dostala Elene Turoci Frankovej z Hložian. Keď ide o dediny, ktoré sa na prehliadke predstavili a doniesli najkrajšie a najstaršie zbierky, prvé miesto získala Padina, druhé miesto Hložany a tretie miesto Kovačica. Za autentickosť kroja odmenili: prvou cenou Katarínu Fábryovú z Lalite, druhou cenou Annu Mateu Rybárovú u Báčskeho Petrovca a treťou cenou Tijanu Kolárovú z Pivnice. Udelili i špeciálne ceny a tie získali: prvú – Magdaléna Štaubová z Padiny, druhú – Marcela Kudronová z Hložian a tretiu – Dajana Farkašová z Bingule.

Festival podporili Mesto Nový Sad, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, RTV Srbska, RTV Vojvodiny a TV Petrovec.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs