Petrovské dni divadelné 2019

21.sep 2019

Petrovské dni divadelné 2019

Od 19. do 24. septembra v Báčskom Petrovci trvajú 24. v poradí Petrovské dni divadelné.

Na úvod tohtoročných divadelných osláv v Petrovci vo štvrtok, po tom čo slávnostne aj úradne otvorili tohtoročné Petrovské dni divadelné, otvorili aj jediné sprievodné podujatie v rámci PDD. Ide divadelnú dokumentárnu výstavu.

Na úvod v predsieni Slovenského vojvodinského divadla vo štvrtok 19. septembra prítomných návštevníkov privítala riaditeľka nášho jediného profesionálneho divadla Viera Krstovská a jej slová po srbsky predniesla aj moderátorka Martina Benková.

Česť otvoriť tohtoročný divadelný festival v Petrovci sa dostala riaditeľovi Srbského národného divadla v Novom Sade Zoran Đerić, ktorý akcentoval aj dlhodobú divadelnú tradíciu nielen v srbskom, ale aj v slovenskom národe na tomto priestranstve Panónskej nížiny.

Sprievodným podujatím PDD je aj dokumentárna výstava z dielne Divadelného múzea Vojvodiny. Pomenovali ju Divadlené svetlopisy a prezentujú ju od roku 2017 na rôznych festivaloch tohto druhu. Tak teraz zavítala aj do Petrovca.

Autorkou výstavy dobových fotografií od najstarších divadelných čias v Novom Sade až po štvrté desaťročie 20. storočia je Ivana Kočiová. Na vernisáži autorka zdôvodnila ako vlastne výstava vznikla a čo všetko zachytáva. Výstavu pri tejto príležitosti otvoril jej kolega z Divadelného múzea Vojvodiny Nenad Bogdanović. A medzi publikom v Petrovci bol prítomný aj riaditeľ tejto inštitúcie Miodrag Kajtez.

Tartuffe

Foto: archív SNP, Siniša Trifunović

Potom sa návštevníci presunuli do veľkej siene SVD. Tam na nich čakali herci Srbského národného divadla z Nového Sadu a Národného divadla zo Sombora. Tí spoločne zahrali predstavenie Tartuffe, podľa motívov Molièrovej pôvodnej hry Tartuffe.

Do jedného celku ich skĺbil autor projektu a režisér predstavenia Igor Vuk Torbica. Inak toto predstavenie do Petrovca zavítalo ako najlepšie predstavenie v rámci 69. Festivalu profesionálnych divadiel Vojvodiny. Odtiaľto si predstavenie odnieslo ocenenie za najlepšiu hru vcelku, cenu za réžiu, za najlepšiu herečku (Hana Selimovićová) a najlepšieho herca (Saša Torlaković).

Foto: archív SNP, Siniša Trifunović

Ide o hru o prefíkanom podvodníkovi, o vodcoch a hlavne o stáde…

Kritici o nej povedali, že „je súčasnejšou verziou klasického Moliérovho diela (napísaného roku 1664), ktorý vznikol ako výsledok projektu s názvom „Komické v klasike“. V pôvodnom texte Moliérovej drámy ústrednou témou je náboženské pokrytectvo a klamstvo a v adaptácii Igora Vuka Torbicu, ktorá sa objavila v samotnom procese práce s pomocou odvážnych improvizácií, téma sa zameriava na súčasné problémy v spoločnosti. Prezentujú ju cestou rodinných pomerov. Predstavenie poukazuje na našu morálnu slabosť, manipuláciu v dôsledku vynúteného pocitu viny, na naše akceptovanie neprijateľných životných podmienok, poníženie, hlúposť a lož.“

Prepáč mama

Prvým predstavením pre deti v rámci 24. PDD bolo včerajšie predstavenie zahrané napoludnie. Ide tiež o najlepšie predstavenie tejto sezóny v rámci profesionálnych bábkových divadiel Vojvodiny.

Jeho laureátom sa stalo Detské divadlo zo Subotice s predstavením Prepáč mama autorky Sofie Prokofievovej. Dramatizáciu a réžiu predstavenia podpisuje Todor Valov.

Toto predstavenie podľa poviedky ruskej spisovateľky a dramaturgičky Prokofievovej nám približuje ako je dakedy ťažko vyrovnať sa so sebou a povedať: prepáč. Ide o súčasnú rozprávka o urážke, rozčarovaní a potrebe každého dieťaťa a každého človeka za úprimnou láskou. Na prvá pohľad v očiach dieťaťa všetko vyzerá jednoduché a obyčajné. Chlapec Vasja sa urazil, že mu matka nechce (a v podstate nemá peniaze) kúpiť dreveného koníka….

Martinský Kumšt

Včera večer nie až tak početné obecenstvo malo možnosť pozrieť si predstavenie Slovenského komorného divadla z Martina Kumšt autorky Yasminy Rezovej v réžii Petra Mankoveckého.

Jadrom predstavenia, v ktorom si zahrali Martin Horňák, Ján Kožuch a František Výrostko sú pomery medzi tromi kamarátmi, čiže ako blízko je od priateľstva k nenávisti.

O komédiu v réžii Petra Mankoveckého sa možno dozvedieť, že je „o priateľstve troch mužov, o umení a o neviditeľnej hranici medzi umeleckým majstrovstvom a podvodom. Umne napísaná hra je metaforou života, plnokrvného priateľstva a rešpektu, ale aj pokryteckej morálky s množstvom konvencií. Kumšt ponúka inteligentnú zábavu s textovou a situačnou komikou či zlomyseľnou a vtipnou absurditou spolu s vynikajúcimi hereckými výkonmi.“

Dnes je na repertoári už ďalšie predstavenie. Na javisku SVD sa predstavia herci Štátneho divadla Košice zo Slovenskej republiky s veselohrou Všetko o mužoch autora Mira Gavrana v réžii Dušana Bajina.

A potom v nedeľu, pondelok a v utorok ďalšie štyri predstavenia.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs