Znovu je aktuálny súbeh Kovčežić

3.jún 2016

Znovu je aktuálny súbeh Kovčežić

Kovcezic-konkursNovosadská novinárska škola aj tohto roku pozýva autorov, ktorý v maďarskom, slovenskom, rumunskom a rusínskom jazyku tvoria literatúru pre deti, aby sa zúčastnili v projekte pod názvom Kovčežić.

Cieľom projektu je prínos k zachovaniu kultúrnej a jazykovej identity menšinových národnostných spoločenstiev v Srbsku.

Súbeh je otvorený do 15. júna, do kedy treba na mailovú adresu NNŠ (stefan@novinarska-skola.org.rs) zaslať bájky alebo rozprávky v jazyku národnostných menšín, prispôsobených deťom predškolského a ranného základoškolského veku. Viacej infomácií nájdete na oficiálnej stránke NNŠ.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs