K jubileu Márie Kotvášovej-Jonášovej

17.nov 2017

K jubileu Márie Kotvášovej-Jonášovej

Zdramatizovaná próza Frajer ako bonbónik

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bol včera ďalší narodeninový večierok.

Tentoraz to bol literárno-umelecký večierok venovaný spisovateľke pre deti a mládež Márii Kotvášovej-Jonášovej pri príležitosti jej životného jubilea – 60. narodenín.

Pravdaže, hovorilo sa o nej aj ako o učiteľke slovenčiny v základnej škole v Kovačici, ktorá vštepuje svojim žiakom lásku k materinskému jazyku a nacvičuje recitátorov často odmeňovaných doma a v zahraničí. Tiež ako o dlhoročnej aktívnej kultúrnej pracovníčke, ktorá bola i novinárkou, hlásateľkou, moderátorkou, režisérkou a často odmeňovanou recitátorkou.

Mária Kotvášová-Jonášová

V uvítacom prejave Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, spomenula, že si v rámci činnosti ústavu, rozdelenej do štyroch oddelení, tohto roku vytipovali predstaviť jubilantov, ktorým v ústave od jeho založenia nebola venovaná pozornosť. Medzi nich patrí i Mária Kotvášová-Jonášová, ktorej večierok bol pekne navštívený.

Svojou prítomnosťou toto podujatie poctili i Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku, a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM. Veľvyslankyňa sa jubilantke poďakovala za mimoriadny prínos pre rozvoj slovenskej menšiny a zachovanie slovenskosti v Srbsku, za čo jej odovzdala Medailu Veľvyslanectva SR.

Rozpoznateľná kovačická značka

O osobnostnom spisovateľskom a ľudskom profile Márie Kotvášovej-Jonášovej sa zmienila Dr. Zuzana Čížiková, docentka na Katedre slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade. Zvlášť prízvukovala jej neustálu prácu na zveľaďovaní a pozdvihovaní našej jazykovej kultúry u detí a nesebecké vštepovanie lásky k slovenčine a peknému slovu svojim zverencom, ktoré pretrváva takmer štyri desaťročia. Tiež jej vytrvalú prácu na kvalitnom umeleckom prejave recitátorov, podnecujúcu mentorskú prácu so začínajúcimi literátmi, jej aktivitu na divadelnom a kultúrnom poli, čo spôsobilo, že je Mária Kotvášová-Jonášová dnes rozpoznateľnou kovačickou značkou. Jej miesto v našej literatúre pre deti, v ktorom sú rodina a škola dve žriedla inšpirácie, ocharakterizovala ako stabilné.

Kytice pre jubilantku

Jubilantka Kotvášová-Jonášová sa i sama prihovorila prítomným. Hovorila o začiatkoch v písaní poviedok, o tom ako prišlo k ich publikovaniu, a o žiakoch ako tvorivých bodoch inšpirácie.

V rámci umeleckej časti večierka vystúpili členovia detskej divadelnej sekcie KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca pod vedením Daniely Legíňovej-Sabovej, recitátorka Danica Vŕbová a hudobníci Juraj Súdi ml. a Valentína Kovačevová. Moderovala Aneta Lomenová.

Video projekciami osobných archívnych fotografií Márie Kotvášovej-Jonášovej a krátkych téz z jej života dotvorili portrét jubilantky.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs